HAZIRLIK SINIFI

 

4 saatlik bir derstir. Öğrencilere başlangıç seviyesinde İspanyolca öğretilir. Amaç İngilizce'den sonra, ikinci yabancı dilde temel bilgiler kazandırmak; onların günlük konuşmalardaki basit cümleleri anlamalarını kullanma ve yazma yeteneklerini geliştirmektir.
Senenin sonunda öğrenciler şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda kendilerini ifade edebilirler ve Ispanyolca Dil Pasaportu sınavlarının (DELE)   A1 seviyesini alabilecek düzeye gelirler.


9. SINIF


4 saatlik bir derstir. Öğrenciler hazırlık sınıfında öğrendiklerine ek olarak daha ileri bir seviyeye geçerler. Bu sınıftaki öğrenciler dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayabilir ve yazabilirler. Öğrenciler, bir görüş, bir istek veya ihtiyaçlarını ifade edebilirler.
Senenin sonunda istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilirler. Kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde Ispanyol dilinin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilirler. Sene sonunda,  Ispanyolca  Dil Pasaportu ( DELE) A2  sınavlarını alacak düzeye gelirler.

 

10. SINIF


4 saatlik bir derstir. Öğrenciler 9. Sınıf'ta öğrendiklerine ek olarak daha ileri bir seviyeye geçerler. Bu sınıftaki öğrenciler dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayabilir ve yazabilirler. Öğrenciler, bir görüş, bir istek veya ihtiyaçlarını ifade edebilirler.
Senenin sonunda istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilirler. Kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde Ispanyol dilinin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilirler. Sene sonunda, okulumuzda tüm öğrencilerimiz seviyelerine  göre  Ispanyolca Dil Pasaportu (DELE) A2 veya B1 sınavlarını alırlar.

 


SEÇMELİ DERSLER

 

11. SINIF


2 saatlik seçmeli bir derstir. Öğrencilere başlangıç seviyesinde İspanyolca öğretilir. Amaç Ispanyolca dilinde temel bilgiler kazandırmak; onların günlük konuşmalardaki basit cümleleri anlamalarını kullanma ve yazma yeteneklerini geliştirmektir.
Senenin sonunda öğrenciler şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda kendilerini ifade edebilirler.