Üsküdar Amerikan Lisesi Okul Aile Birliği'nin güncel haberlerine ve etkinliklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

 • Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan değişik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

 • Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

 • Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

 • Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

 • Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

 • Okulun ulusal ve uluslararası projelere katılması ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

 • Okul İdaresi ve Rehberlik Birimi ile iş birliği içinde çalışarak çeşitli konularda uzmanları davet eder, bilgilendirici konferanslar düzenler.

 • Veli, öğrenci ve öğretmen kaynaşmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen Okul Brunch’ını düzenler.

 • Sosyal Yardım Kolu’nun faaliyetlerine katkıda bulunur,

 • 12. sınıflarımız için dönem sonunda Veda Partisi; ve Mezuniyet Balosu’nu organize eder. Mezun olan öğrencilere hediyeler verir.

 • Disiplin Kurulu’nda temsil edilir,

 • Menü Komitesi’nde temsil edilir,

 • Geleneksel May Day kutlamalarına katkıda bulunur.