"Güzel sanatlar, insanın elinin, aklının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir."

 

Bacon (İngiliz düşünür)

 

... elin, aklın ve kalbin birlikte çalışması, insanın bütün varlığını yaptığı işe vermesi ile mümkündür. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde Müzik, Resim ve Bilgisayar, Uygulamalı Dersler kategorisinde ele alınır. Müzik ve resim derslerinde öğrenciler sanatsal araç ve malzemelerle yaratıcı yeteneklerini geliştirirken, bilgisayar dersiyle günümüzün en etkili iletişim araçlarından biri olan bilgisayarı yararlı ve yaratıcı amaçlarla kullanmayı öğrenirler.