“Kütüphaneler bize güç verdi”

                                                              Manic Street Preachers. "A Design for Life." Everything Must Go. 1996. CD

 

Başarılı öğrenciler yalnızca bilgiye ulaşmayı değil, onu etkili kullanmayı da bilirler. Üsküdar Amerikan Lisesi'ndeki akademik program eleştirel düşünceye önem verir ve fikir hırsızlığını kabul etmez. Öğrencilere bilgiye nasıl ulaşacakları ve MLA yaklaşımını kullanarak kaynaklarını nasıl belirtecekleri öğretilir. Halide Edip Adıvar Kütüphanesi kitap, e-kitap, süreli yayın ve veri tabanlarından oluşan bir dermeye sahiptir. Öğrenciler kütüphaneden araştırma yapmak, zevk için okumak, çeşitli dillerde dil ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla yararlanırlar.