HAZIRLIK SINIFI

 

4 saatlik bir derstir. Öğrencilere başlangıç seviyesinde Almanca öğretilir. Amaç İngilizce'den sonra, ikinci yabancı dilde temel bilgiler kazandırmak; onların günlük konuşmalardaki basit cümleleri anlamalarını kullanma ve yazma yeteneklerini geliştirmektir.
Senenin sonunda öğrenciler şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda kendilerini ifade edebilirler ve Almanca Dil Pasaportu sınavlarının (FIT-Goethe)    A1-A2 seviyelerini alabilecek düzeye gelirler.

 

HAZIRLIK SINIFI (İleri Seviye)
 

4 saatlik bir derstir. Öğrenciler başlangıç seviyesine göre daha üst bir seviyeden başlarlar. Amaç bildikleri Almancayı daha da geliştirmek, okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerilerini artırmaktır.
Senenin sonunda öğrenciler şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda kendilerini ifade edebilirler ve Alman Dil Pasaportu sınavlarının (FIT) A2-B1 seviyelerini alabilecek düzeye gelirler.

9. SINIF
 

4 saatlik bir derstir. Öğrenciler hazırlık sınıfında öğrendiklerine ek olarak daha ileri bir seviyeye geçerler. Bu sınıftaki öğrenciler dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayabilir ve yazabilirler. Öğrenciler, bir görüş, bir istek veya ihtiyaçlarını ifade edebilirler.
Senenin sonunda istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilirler. Kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde Alman dilinin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilirler. Sene sonunda,  Almanca  Dil Pasaportu ( FIT) A2  sınavlarını alacak düzeye gelirler.

 


10. SINIF


4 saatlik bir derstir. Öğrenciler 9. Sınıf'ta öğrendiklerine ek olarak daha ileri bir seviyeye geçerler. Bu sınıftaki öğrenciler dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayabilir  yazabilirler ve bir görüş, bir istek veya ihtiyaçlarını ifade edebilirler.
Senenin sonunda istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilirler. Kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde Alman dilinin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilirler. Sene sonunda, okulumuzda tüm öğrencilerimiz seviyelerine göre  Almanca Dil Pasaportu (FIT) A2 veya B1 sınavlarını alırlar.


SEÇMELİ DERSLER


11. SINIF

4 saatlik seçmeli bir derstir. Öğrenciler 2.yabancı dilde daha derin ve kapsamlı dilbilgisi kurallarını öğrenirler ve kendilerini daha açık ve net hatta dilin inceliklerini kullanarak ifade edebilirler. Kompozisyon yazacak ve yorum yapacak düzeyde dile hakim olmaktadırlar. Senenin sonunda öğrenciler Almanca Dil Pasaportu sınavlarının (FIT) B1-B2 seviyelerini  ve SAT sınavlarını alabilecek durumda olacaklardır.
 

12. SINIF

4 saatlik seçmeli bir derstir. Öğrenciler 2. yabancı dilde geçen senelerde öğrendiklerine ek olarak dile daha hakim bir şekilde kendilerini ifade edebilirler. Daha spesifik bir kelime bilgisi kullanarak, güncel konular ele alınır ve tartışılır. Öğrenciler gerek yazılı, gerekse sözlü anlatımda daha akıcı ve zengin bir dil kullanırlar.
Ayrıca yüksek eğitimlerini Amerika’da veya Avrupa’da sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için Almanca  SAT ve AP sınavlarına girmeleri önerilir.

 


Uluslararası Sınavlara hazırlık

11. sınıflara seçmeli olarak haftada 2 ders saati olarak verilir. Üniversite eğitimlerini Amerika veya Avrupa’da sürdürmek isteyen veya Almanca dilinde daha sonra uluslararası bir sertifika veya diploma sahibi olmak isteyen öğrencilere yönelik bir programdır. Almanca  SAT ve AP ayrıca FIT (Dil pasaportu sınavları) sınavlarına hazırlık yapılır ve örnek sınavlar verilir. Bu sınavları alarak elde edilen sertifika ve diplomalar yabancı üniversitelere kabulü kolaylaştırır ve aynı zamanda bazıları kredi kazandırır.

Ders Stratejileri ve Politikalar:

Bu konuda çeşitli metot ve yöntemler kullanılır. Ders kitaplarının yanı sıra görsel materyallerden  (DVD,CD, smart board, çeşitli bilgisayar programları, internet, dergiler, kütüphane ) yararlanılır. Grup çalışmalarına önem verilir. Ayrıca klasik soru cevap, alıştırma, renkli posterler kullanılır. Program Alman Kültür Merkezi ile  işbirliği içinde yürütülür ve önerilen eğitici ve eğlenceli aktivite ve atölyelere katılım desteklenir. Programımız E-Twinning adlı sanal ortamda kardeş okullarla yapılan projelerle desteklenir. Bu projeler farklı dillerde ve çeşitli derslerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir. (bkz:  http://www.etwinning.net/)