x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

"Sağlık bir beden değil, kafa meselesidir."

 

Mark B. Eddy (ABD'li bilimadamı)

 

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde sağlık, gerektiğinde çözülmesi gereken teknik bir konu değil, tüm yaşamı kapsayan bilinçli bir süreç olarak ele alınır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız, Üsküdar Amerikan Lisesi çatısı altındaki herkesin bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamlar sürmesini ister, bunun için çalışırız.

 

Sağlık Biriminin Görev Tanımı

 

  • Öğrenci ve çalışanlara hastalık ve kaza durumlarında gereken ilk müdaheleyi yapmak ve yönlendirmek
  • Sağlıklı yaşamla ilgili eğitim ve danışmanlık vermek,
  • Gerekli  taramaları yapmak,
  • Bulaşıcı hastalık, vb. durumlarında okul idaresini öğrenci ve velileri çeşitli kanallarla bilgilendirmek,
  • Okul mönü komitesinin aylık toplantılarına katılmak,
  • Okul acil durum komitesinde yer alarak, krizde ilk yardımla ilgili çalışmaları planlamak,
  • Kampüste gıda işiyle uğraşan tüm çalışanların dönemsel muayenelerini denetlemek,
  • Kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmak,
  • Büyük organizasyonlarda sağlık personeli olarak hazır bulunmak.

 

Okul Sağlık Birimi çalışanları, okul ve toplum sağlığı alanındaki gelişmeleri yakından takip eder, çalışmalarını yürütürken yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan edindikleri bilgiler ışığında gerekli yenileştirme çalışmalarını yürütür ve okul idaresinin de desteğiyle konuyla ilgili güncel eğitim programlarına katılır.

 

TESİSLER ve ÇALIŞANLAR

 

Okul reviri, lojman binasının giriş katında, Kapalı Spor Salonu'nun yakınında yer alır. Sağlık birimi bünyesinde, tüm kampüsten sorumlu, aile hekimliği uzmanı bir doktor ve tam gün çalışan bir okul hemşiresi görevlidir.

Muayene ve müdahele odası, 2 yataklı gözlem odası, doktor odası ve hasta karşılama bölümlerinden oluşan revir, muayene, acil müdahele ve klinik izleme için gerekli tıbbi donanıma sahiptir.

Öğrenciler, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunları olduğunda, ilgili müdür yardımcısından aldıkları izin kağıdı ile kliniğe başvururlar ve klinikten ayrılırken de yine klinik çıkış kağıdı alarak sınıfa giderler. Klinikte tıbbi değerlendirme ve ilk tedavisi yapılan öğrenci durumunun ciddiyetine göre derse, evine ya da okul hemşiresi veya velisi refakatinde hastaneye gönderilebilir.

 

SAĞLIK GÜVENCESİ

 

Tüm okul çalışanları özel sağlık sigortası kapsamındadır. Yine tüm öğrencilerimiz okul saatlerinde ve okulla ilgili aktiviteler esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara karşı okul sorumluluk sigortası kapsamındadır. Okulda oluşabilecek geniş çaplı olaylarda da sigorta geçerlidir. Ayrıca tüm öğrenci ve çalışanlar, okulda ve okul servislerinde bulundukları esnada meydana gelebilecek acil durumlarda, Ambulans ve Tıbbi Danışmanlık Hizmeti'nden faydalanabilirler.

Okul Sağlık Birimi, aynı zamanda kampüsteki tüm ilk yardım malzemeleri ve kriz ilk yardım dolaplarının da acil durumlarda kullanıma hazır tutulmasını sağlar. Kriz planlarına uygun şekilde gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri gerçekleştirir.

Okul doktoru, kriz komitesi ilk yardım ekibinin ve mönü komitesinin çalışmalarını da yürütür. Mönü komitesi, her ay öğrenci, öğretmen, Okul Aile Birliği ve yemek firması temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, hem kafeterya hem okul kantinleri ile ilgili sorun ve önerileri paylaşarak, doğru ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapar. İdari temsilcilerin de bulunduğu bir alt komisyon ise periyodik denetlemeleri yapar.

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 

Hazırlık sınıfı öğrencilerine “Sağlıklı Yaşamın İlkeleri”, daha üst sınıflara ise“Sağlıklı ve Dengeli Beslenme”, "Ergen Sağlığı"  ve “İlk Yardım Uygulamaları” ile ilgili düzenli eğitimler verilir. 
 

SAĞLIK KAYITLARI

 

Kayıt esnasında, öğrenci sağlık bilgileri ve aşı durumlarına ilişkin bir form doldurulur. Ayrıca sürekli ilaç verilmesi gereken veya uzun süreli bir hastalığı olan öğrenciler için düzenlenmiş formlar da bulunur. Her öğrenim yılı başında, kayıda gelen öğrencilerin sağlık bilgileri elektronik güncellenir. Tüm sağlık bilgileri gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanır. Sorun yaşaması muhtemel öğrencilerin bilgileri ise ders yılı başında yalnızca ilgili öğretmenler ve rehberlik birimi ile paylaşılır. Sağlık bilgileri aynı zamanda bir Sağlık Bilgi Programı ile bilgisayar ortamında da saklanır.

 

İLAÇ KULLANIMI

 

Öğrencilere okul kliniğince ilaç verilebilmesi, velinin sağlık formundaki iznine bağlıdır. Yine gerekli aşılamalar, vb. uygulamaların yapılabilmesi için velinin yazılı onayı gerekir.