İkinci Yabancı Dil programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

 

 • Günlük konuşmaları anlayabilmek,
 • Okuduklarından işiyle ilgili ya da günlük dildeki sözcükleri içeren metinleri, olayları, dilekleri ve duyguları anlamak,
 • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken iletişim kurabilmek, ortaya çıkabilecek birçok durumla baş edebilmek,
 • Deneyim, hayal, umut ve isteklerini yalın bir yoldan birbirine bağlamak,
 • Planlarını, bir öyküyü, bir izlenimi, kitap ya da filmin konusunu aktarabilmek,
 • Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinler, deneyim ve izlenimlerini betimleyen ve kişisel fikirlerini ifade eden mektuplar yazabilmek,
 • Öğrendiği yabancı dilin edebiyat, düşünür, yazar ve ozanlarından en önemlilerini tanımak ve tanıtabilmek,
 • Edindiği ikinci yabancı dille yeni dillere, kültürlere ve insanlara saygı, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşmak,
 • Bir proje üzerinde çalışırken, ekiple uyumlu, işbirlikçi ve paylaşımcı olmak,
 • Bilgiişlem teknolojisini kullanmak, bilgileri doğru değerlendirmek, uygulamak, yorumlamak ve yeni fikirler üretmek,
 • İki yabancı dil bilen bir birey olarak çevre ve toplum yararına etkinlik ve çalışmalara katılmaya istek duymak,
 • Atatürk ilke ve inkilaplarını tanımak, konuştuğu 2. yabancı dilde tanıtabilmek.