• Eğitimci kadromuz 122’si tam zamanlı ve 2’si yarı zamanlı olmak üzere toplam 124 öğretmenden oluşmaktadır.
  • Öğretmenlerimizin ortalama deneyim süresi 17 yıldır.
  • 71 öğretmenimiz yüksek lisans, 6 öğretmenimiz ise doktora diplomasına sahiptir.
  • Öğretmenlerimiz arasında 88 Türk, 18 Amerikan, 5 Kanada, 8 İngiliz, 1 Fransız, 1 Hindistan, 1 İspanyol, 1 İrlanda ve 1 Alman vatandaşı bulunmaktadır.