• Eğitimci kadromuz 119’si tam zamanlı ve 2’ü yarı zamanlı olmak üzere toplam 121 öğretmenden oluşmaktadır.
  • Öğretmenlerimizin ortalama deneyim süresi 16 yıldır.
  • 57 öğretmenimiz yüksek lisans, 4 öğretmenimiz ise doktora diplomasına sahiptir.
  • Öğretmenlerimiz arasında 85 Türk, 20 Amerikan, 3 Kanada, 7 ingiliz, 1 Fransız, 1 Hindistan, 1 İspanyol ve 1 Alman vatandaşı bulunmaktadır.