HAZIRLIK SINIFI


4 saatlik bir derstir. Öğrencilere başlangıç seviyesinde Fransızca öğretilir. Amaç İngilizce'den sonra, ikinci yabancı dilde temel bilgiler kazandırmak; onların günlük konuşmalardaki basit cümleleri anlamalarını kullanma ve yazma yeteneklerini geliştirmektir.


 

Senenin sonunda öğrenciler şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda kendilerini ifade edebilirler ve Fransızca Dil Pasaportu sınavlarının (DELF) A1-A2 seviyelerini alabilecek düzeye gelirler


HAZIRLIK SINIFI (İleri Seviye)


 

4 saatlik bir derstir. Öğrenciler başlangıç seviyesine göre daha üst bir seviyeden başlarlar. Amaç bildikleri Fransızcayı daha da geliştirmek, okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerilerini artırmaktır.


Senenin sonunda öğrenciler şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda kendilerini ifade edebilirler ve Fransızca Dil Pasaportu sınavlarının (DELF) A2-B1 seviyelerini alabilecek düzeye gelirler.

 

9. SINIF


4 saatlik bir derstir. Öğrenciler hazırlık sınıfında öğrendiklerine ek olarak daha ileri bir seviyeye geçerler. Bu sınıftaki öğrenciler dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayabilir ve yazabilirler. Öğrenciler, bir görüş, bir istek veya ihtiyaçlarını ifade edebilirler.


Senenin sonunda istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilirler. Kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde fransız dilinin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilirler. Sene sonunda,  Fransızca Dil Pasaportu (DELF) A2  sınavını alacak düzeye gelirler.

 

10. SINIF

 

4 saatlik bir derstir. Öğrenciler 9. Sınıf'ta öğrendiklerine ek olarak daha ileri bir seviyeye geçerler. Bu sınıftaki öğrenciler dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayabilir ve yazabilirler. Öğrenciler, bir görüş, bir istek veya  ihtiyaçlarını ifade edebilirler.

 

Senenin sonunda istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilirler. Kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde fransız dilinin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilirler. Sene sonunda, okulumuzda tüm öğrencilerimiz seviyelerine göre  Fransızca Dil Pasaportu (DELF) A2 veya B1 sınavlarını alacaklardır.

 

SEÇMELİ DERSLER
 

11. SINIF


4 saatlik seçmeli bir derstir. Öğrenciler 2.yabancı dilde daha derin ve kapsamlı dilbilgisi kurallarını öğrenirler ve kendilerini daha açık ve net hatta dilin inceliklerini kullanarak ifade edebilirler. Kompozisyon ve yorum yapacak düzeyde dile hakim olurlar. Senenin sonunda öğrenciler Fransızca Dil Pasaportu sınavlarının (DELF) B1-B2 seviyelerini alacak düzeye gelirler.

 

12. SINIF


4 saatlik seçmeli bir derstir. Öğrenciler 2. yabancı dilde geçen senelerde öğrendiklerine ek olarak dile daha hakim bir şekilde kendilerini ifade edebilirler. Daha spesifik bir kelime bilgisi kullanarak, güncel konular ele alınır ve tartışılır. Öğrenciler gerek yazılı, gerekse sözlü anlatımda daha akıcı ve zengin bir dil kullanırlar.
Ayrıca yüksek eğitimlerini Amerika’da veya Avrupa’da sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için Fransızca SAT ve AP sınavlarına girmeleri önerilir.


Fransız Kültür ve Uygarlığı


11. sınıflara seçmeli olarak haftada 2 ders saati olarak verilir. Dersi seçen öğrenciler Fransızların yaşam tarzlarını, belli başlı şehirlerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini, önemli günlerini, Fransız mutfağını, filmlerini görsel dokümanlar eşliğinde tanıma fırsatı bulur. Ayrıca Türk kültür ve uygarlığı ile karşılaştırarak değişik projeler sunarlar.


Uluslararası Sınavlara hazırlık

11. sınıflara seçmeli olarak haftada 2 ders saati olarak verilir. Üniversite eğitimlerini Amerika veya Avrupa’da sürdürmek isteyen öğrenciler veya Fransızca dilinde daha sonra uluslararası bir sertifika veya diploma sahibi olmak isteyen öğrencilere yönelik bir programdır. Fransızca SAT ve AP ayrıca DELF (Dil pasaportu sınavları) sınavlarına hazırlık yapılır ve örnek sınavlar verilir. Bu sınavları alarak elde edilen sertifika ve diplomalar yabancı üniversitelere kabulü kolaylaştırır ve aynı zamanda bazıları kredi kazandırır.


Ders Stratejileri ve Politikalar:

Derslerde çeşitli metot ve yöntemler kullanılır. Ders kitaplarının yanı sıra görsel materyallerden  (DVD,CD, smart board, çeşitli bilgisayar programları, internet, dergiler, kütüphane ) yararlanılır. Grup çalışmalarına önem verilir. Ayrıca klasik soru cevap, alıştırma, renkli posterler kullanılır. Program Fransız Kültür Merkezi ile sıkı işbirliği içinde yürütülür ve önerilen eğitici ve eğlenceli aktivite ve atölyelere katılım desteklenir. Programımız eTwinning adlı sanal ortamda kardeş okullarla yapılan projelerle desteklenir. Bu projeler farklı dillerde ve çeşitli derslerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir. (bkz:  http://www.etwinning.net/)