HEDEFLER
 

Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

 • Türk ve Batı Müziği tarihini öğrenmek,
 • Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak tanımak, ayırt etmek, dinleme becerisi geliştirmek,
 • Müzik kuramlarını öğrenmek, kendi yetenek ve zevklerini geliştirmek,
 • Müzik eğitimi süresince kazandığı bilgi ve becerileri günlük yaşamına taşımak,
 • Grup ve bireysel olarak katıldığı müzik çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmak,
 • Müzik eğitiminde edindiği bilgileri diğer sanat dalları ile ilişkilendirerek sentezleyebilmek,
 • Müzik aracılığıyla zihinsel, ruhsal ve duygusal açıdan farkındalığını geliştirmek,
 • Bilgi kaynağına ulaşmak için teknolojiyi doğru kullanmak, değişen müzik dilini anlayabilmek,
 • Müzik disiplini ile farklı disiplinleri karşılaştırmak; mantıklı düşünme, yapıcı eleştiri ve değerlendirme becerisine edinmek,
 • Enstrüman çalışmaları ile eşyalarını korumayı ve sorumluluk almayı öğrenmek,
 • Geleneksel Türk Müziği ve Halk Müziği hakkında bilgi edinmek, ulusal ve evrensel düşünme becerisi kazanmak,
 • Kendi müziğini ve kültürünü tanıyarak farklı kültürlere saygı duymak,
 • Müziğin farklı alanlarını keşfetme yönünde kendini geliştirmek,
 • Atatürk'ün ulusal ve evrensel müziğe verdiği değeri sahiplenmek.

 

PROGRAM

 

Müzik dersi Hazırlık sınıflarında haftada 1 saat zorunlu, Lise sınıflarında ise seçmeli 2 ders saati olarak verilir.

 

HAZIRLIK

 

Hazırlık sınıfında öğrenciler müzikle ilgili temel kavram ve kuralları öğrenirler. Haftada 1 saat zorunlu olarak verilir.

 

Konu Başlıkları:

 

 • Müzikte Ölçü, Dizi, Ton, Değiştirici İşaretler
 • Müzikte Biçim ve Tür
 • Batı ve Türk Müzigi Tarihi
 • Solfej ve Armoni

 

9. SINIF 

 

Konu Başlıkları:

 

 • Batı ve Türk Müziği Tarihi; Barok ve Klasik Dönem
 • Nota Yazımı ve Geleneksel Türk Müziğinin Sınıflandırılması,
 • Müzik Kuramları; Gam ve Makam, Ton kavramı
 • Günümüzde İcra Edilen Pop ve Caz Müzikleri,
 • Müzik Teknolojisi

 

Bu bilgiler doğrultusunda tasarım ve sunumlar gerçekleştirilir. Müzik Tarihi, Batı Müziği ve Türk Müziğini ayrı ayrı ele alınır. Batı Müziği, Ortaçağ ve Rönesans Dönem; Türk Müziği ise İslamiyet Öncesi Dönemi ve Geleneksel Türk Müziği kavramları olarak kendi içlerinde iki ayrı başlık altında incelenir. Müzik Kuramları ise, Sol-Do-Fa Anahtarları, 1 Diyez ve 1 Bemollü Majör ve Minör diziler olarak bir bölüm, Biçim ve Türler olarak iki bölüme ayrılmıştır. Biçim ve Türler bölümünde Anlatım Terimleri, Dikte, 2 Sesli Kanonlar, 2-3 Sesli Koro çalışmaları incelenir.

 

10. SINIF 

 

Konu Başlıkları:

 

 • Batı ve Türk Müziği Tarihi; Barok ve Klasik Dönem
 • Nota Yazımı ve Geleneksel Türk Müziğinin Sınıflandırılması,
 • Müzik Kuramları; Aralık, Major ve Minör,
 • Günümüzde İcra Edilen Pop ve Caz Müzikleri,
 • Müzik Teknolojisi

 

Bu bilgiler doğrultusunda tasarım ve sunumlar gerçekleştirilir. Müzik Tarihi, Batı Müziği ve Türk Müziğini ayrı ayrı ele alınır. Batı Müziği, Barok Öncesi Dönem ve Barok Dönem; Türk Müziği ise Klasik Türk Müziği Öncesi Hazırlık Dönemi ve Geleneksel Türk Müziği kavramları olarak kendi içlerinde iki ayrı başlık altında incelenir. Müzik Kuramları ise Yatay Aralıklar, Sol-Do-Fa Anahtarları, 2 Diyez ve 2 Bemollü Majör ve Minör diziler olarak bir bölüm, Biçim ve Türler olarak iki bölüme ayrılmıştır. Biçim ve Türler bölümünde Anlatım Terimleri, Dikte, 2-3-4 Sesli Kanonlar, 2-3-4 Sesli Koro çalışmaları incelenir.

 

11. SINIF

 

Konu Başlıkları:

 

 • Müzik Tarihi (Batı ve Türk Müziği Tarihi - “Romantik Dönem”): Evrensel Müzik ve Türk Müziği hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Müzik Kuramları (Teori ve Armoni); Biçimler ve Türler hakkında bilgiler edinir, edindikleri bilgiler doğrultusunda müzik tasarlar ve geliştirirler. 20. Yüzyıl Müziği ve Teknolojisi'ni öğrenirler.

Doğru ses ve nefes teknikleri, güzel şarkı söyleme metotları, grup içinde söyleyebilme becerisi edinirler. Ses üretme ve yayma tekniklerini öğrenirler. Klasik ve Romantik dönem çoksesli koro eserlerini seslendirebilir, bu eserleri karşılaştırıp inceleyebilirler.

 

12. SINIF

 

Konu Başlıkları:

 

 • Romantik ve Emprestyonist Dönem Müzikleri
 • Çağdaş Müzik; Caz ve Elektronik Müzikler, Film Müzikleri
 • Türk Besteci ve Yorumcuları
 •  3 Diyez ve 3 Bemollü Diziler ve Makamlar
 • Çevrim Akorlar ve Kadanslar
 • Basit, Birleşik ve Aksak Ölçülerdeki Melodiler

 

Program süresince ele alınan her konuyla ilgili uygulama yapılır. Program sonunda öğrenciler basit koro eserlerini yönetebilir ve çoksesli uygulama yapabilirler.

 


Batı Müziği Koro Eğitimi Dersi (12. Sınıf):

 

Çoksesli müzik kavramına giriş yapılır, kanon ve batı müziği, çoksesli koro formlarındaki şarkıları seslendirebilirler. Ortaçağ, Rönesans ve Barok dönemi ayırdedip seslendirebilirler. Doğru ses ve nefes teknikleri, güzel şarkı söyleme metotları, grup içinde söyleyebilme becerisi edinirler. Koro müziğinde dönemlerini bilir; 20. ve 21. yy. modern koro eserlerini inceler, çözümler ve seslendirebilirler. Basit formdaki koro eserlerini yönetebilirler.