Üsküdar Amerikan Lisesi'nde sanatın düşünsel gelişim için vazgeçilmez olduğuna inanırız. Bu nedenle öğrencilerimizi yurtiçi ve yurtdışındaki sanatsal etkinlik ve yarışmalara katılmaya heveslendiririz. Çünkü öğrencilerimizin sanatsal bakış açılarını, yeteneklerini ulusaldan evrensele taşıyabilmelerini isteriz.

 

GÖRSEL SANATLAR

 

 • 2010-2011 Öğretim yılında Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü tarafından düzenlenen Liseler arası 'Benim Yerimde Olsaydın' konulu Fotoğraf Yarışması
 • İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nin İstanbul, Artvin ve Şanlıurfa şehirlerinde düzenlediği “Mustafa Kemal’i Anlamak” konulu fikir ve proje yarışmasında
 • İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölüm başkanı 79 ÜAL mezunu Prof.Dr.Arzu Eldem ve 04 ÜAL mezunu İTÜ doktora öğrencisi Nazlı Tümerdem de ile ÜAL ile gerçekleştirilen Mimari Çalıştayı
 • ÜAL de 08 mezunu Eli Bensusan ile  gerçekleştirilen Endüstriyel Tasarım Çalıştayı
 • ÜAL de profesyonel fotoğrafçı Caroline Erel öğrencilerimize  fotoğraf teknikleri üzerine sunum ve söyleşi yaptı
 • Fotoğraf Kulübü ile Antakya Gezisi

 

 

 

MÜZİK

 

 • Müzik konusunda ilgili ve yetenekli öğrencilerimiz her yıl yurtiçi ve yurtdışı yarışma ve festivallerde okulumuzu temsil eder.
 • Okul içinde de yıl boyunca öğrenci konser, sunum ve resitalleri düzenlenir.
 • Kompozitörler, koro ve orkestra şeflerinin katıldığı çalıştaylarda öğrenciler bilgi ve becerilerini geliştirir.
 • Müfredatta yer alan opera, senfonik eser, resital ve müzikalleri yurtiçinde ve yurtdışında izlerler.
 • Türk müziğini tanıtmak ve farklı kültürleri tanımak amacıyla her yıl yurtdışındaki liselerde “Türk Müziği” konulu konserler verilir.
 • Müziğin disiplinler arası ilişkisini keşfedip yorumlamaya yönelik (müzik - sinema, müzik - resim vb.) çalışmalar yapılır.