Türk Dili Edebiyatı programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:
 
 • Türk Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği dönemleri, bu dönemlerin sosyal şartlarını tanıyacak ve bu konularda geniş bir bakış açısına ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
 • Batı Edebiyatını tanıyacak ve Türk Edebiyatıyla karşılaştırma yaparak etkileşimlerini kavrayacaklardır.
 • Türk ve Dünya edebiyatına ve sanatına ait görsel, işitsel, yazılı eserleri özümseyerek ve yorumlayarak hayatının her döneminde etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazanacaklardır.
 • Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılâplarını evrensel boyutta özümseyecekler ve sürekliliğini sağlayacaklardır.
 • Türk edebiyatının ve sanatının hoşgörüsünün ışığında dünyadaki kültür ve din çeşitliliğinin bilincinde olacaklar ve bu çeşitliliğe saygı duyacaklardır.
 • Türk dilinin kurallarını benimseyecek, dilimizi doğru ve etkili şekilde kullanma alışkanlığı kazanacaklar.
 • Kendilerini iyi ve doğru şekilde ifade edebileceklerdir.
 • Okuma alışkanlığı kazanacaklar ve edebiyat zevklerini geliştireceklerdir.
 • Proje, ödev ve sınıf içi çalışmalarda araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini kullanacaklardır.
 • Bireysel ya da grup olarak sunum becerileri geliştireceklerdir.
 • Konuşma hazırlarken sınıfta öğrendikleri teknikleri kullanacaklar, topluluk karşısında rahat ve etkili konuşma becerilerini geliştireceklerdir.
 • Edebi eserlerin rehberliğinde insanın yüceliğinin ve insan hayatının çeşitliliğinin farkında olarak kendine ve çevresindekilere saygı duyan bireyler olacaklardır.
 • Dünya ve ülke gündemi takip edebilen,  bilgili öğrenciler olarak yetişeceklerdir.
 • Sunumlarında, ödevlerinde, projelerinde teknolojiden yararlanabileceklerdir.