SOSYOLOJİ

Sosyoloji dersinde öğrencilerin; sosyolojinin alanını, diğer bilimlerle ilişkisini, yöntem ve araştırma tekniklerini, toplumsal yapıyı, grupları ve  ilişkileri kavramaları amaçlanmaktadır. Sosyoloji biliminin temel konularının bilimsel olarak işleneceği bu derste, toplumsal yapı, toplumsal hareketlilik, toplumsal değişme, küreselleşme, kültür, toplumsal kurumlar konuları ele alınacaktır. Bu ders, öğrencilerin yaşadıkları toplumun sosyal yapısını kavrayıp açıklamalarını hedefler.  Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır.