KAVRAM BİLGİSİ

 Kavram Bilgisi ( Felsefeye Giriş) dersinde metinlere dayalı olarak kavramlar ve felsefi sorunlar üzerinde, öğrencilerin kendi düşüncelerini de kattıkları tartışmalar yapılacaktır. Amaç; düşünmeyi bilen, anlamlı eleştiriler yapan, sorunların neden ve sonuçlarını, çözüm yollarını aydınlatmaya çalışan, kendini iyi ifade eden, farklılıkları değerlendirmeyi bilen öğrenciler yetiştirmektir. Bilgi felsefesi, kavramlar, ütopyalar konuları işlenecektir.Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır