İNSAN İLİŞKİLERİ

İnsan İlişkileri dersi, öğrencilerin insanlar arasındaki iletişimin temel kavramlarını, öğelerini, insan ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü, iletişimde insanların kendini ve çevresini daha iyi anlamalarını, stresle başa çıkma yollarını, insanların tutum ve davranışlarını,  sınıfta iletişim, liderlik, medya ve basınla ilişkiler, kültür ve kültürler arası iletişim konularını kavramalarını hedefler. Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır.