FELSEFE

Felsefe, düşüncelerin tarihidir. Felsefede, insan yaşamı ve deneyimlerini içeren temel konu ve sorunlar filozoflar tarafından sorgulanmaktadır. Felsefe dersinde,temel felsefi düşünceler,bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi konuları işlenecektir. Derslerde, ilk çağdan günümüze dek yaşamış büyük düşünürlerin fikirlerinin, felsefi sorunların kavranması ve öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.