EKONOMİ

Ekonomi dersi öğrencilerin; ekonomi kurumunu, ekonomik bir kurum olan aile ve ekonomik bir temelle oluşan devlet biçimlerini kavramalarını hedefler. Ekonominin temel kavramları, ekonomi kuramları, üretim faktörleri, fiyat oluşumu, milli gelir ve ekonomik büyüme, mali piyasa ve kurumları, dış ticaret, Avrupa Birliği, küreselleşme, Türkiye ekonomisi ve sorunları konuları bilimsel olarak açıklanacak ve tartışılacaktır. Öğrencilerin günümüz ekonomik sistemlerini, yaşanan sorunları ve nedenlerini kavramaları amaçlanmaktadır. Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır.