Bilişim Teknolojileri

Üsküdar Amerikan Lisesinde bilgisayar dersleri Hazırlık sınıfları seviyesinde haftada 2 saat zorunlu ders , 10,11 ve 12. sınıf seviyelerinde de haftada 2 ders saati olmak üzere seçmeli ders olarak verilmektedir.

Okulda iki adet bilgisayar laboratuvarı, 1 maker atölyesi, 1 tasarım stüdyosu bulunur. Diğer branş dersleri de gerektiğinde bu laboratuvarları kullanabilir. Laboratuvarların donanım ve yazılımı sürekli olarak güncellenir. Bilgisayar laboratuvarlarında internet erişimi, çıktı alma, tarama ve görüntü çoğaltma gibi pek çok hizmet verilir. Bilgisayar dersleri öğrencilerin günlük hayatta teknoloji kullanma yetisini geliştirmek; bilgi teknolojisi alanındaki bilgi ve becerilerini diğer alan derslerinde de kullanmalarını sağlamak ve yeni teknolojileri yakından takip etmelerini destekleyerek onları gelecek hayatlarına hazırlamak amacına hizmet eder.

 

HEDEFLER

 

Bilgisayar programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi anlamak,

  • İletişim aracı olarak bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanmak,

  • Ahlaki olarak online kararlar alacak ve online yapılan davranışların etik sonuçlarının farkında olarak hak ve sorumlulukları bilmek,

  • Bilgi teknolojilerini ve interneti kullanırken dijital vatandaşlığın tüm unsurlarını yerine getirmek,

  • İnternet etiği konusunda bilgi sahibi olmak,

  • Bilgi teknolojileri bilgi ve becerilerini farklı disiplin alanlarında kullanmak,

  • Hedefe ulaşmak için uygun bilgi teknolojisi kaynaklarını seçmek ve kullanmak,

  • Bilgi toplama, değerlendirme, analiz etme ve yorumlamada bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanmak,

  • Bilgisayarın tarihsel gelişimini bilmek, yeni teknolojileri yakından takip etmek,

  • Yeni yazılımları kullanma yöntemlerini öğrenmek.

 

Öğrencilerimize sunduğumuz dersler ve içerikleri

 

Hazırlık Sınıfları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi

Bu derste öğrenciler, bilgi toplama, kayıt etme, değerlendirme, aktarma, analiz etme ve yorumlamada bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanacaklardır. Bilgi teknolojisi temel kavramları çerçevesinde doküman ve sunu hazırlamak için Google Uygulamaları, tasarım çalışmaları için Apple Uygulamaları ile web araçları (Thinklink, PicCollage vb), film düzenleme (iMovie), grafik tasarım(Adobe Photoshop) programları kullanılacaktır.Öğrencilerimiz programlama temel bilgilerine sahip olmak için algoritma blokları ve yazılım araçları ile çalışacak, 3 boyutlu tasarım ve blog oluşturma uygulamaları da yapacaklardır. Öğrenciler projeler üzerinde çalışırken bilgi teknolojisi bilgi ve becerilerini farklı disiplin alanlarında kullanacaklardır. Bu bağlamda ders içerisinde Türkçe, İngilizce, Fen, Matematik bölümleriyle iş birlikli projeler geliştirilecektir. Derste ayrıca geçerli ve güvenilir bilgiye ulaşma yolları incelenecek, internet etiği ve dijital vatandaşlık konularında online yapılan davranışlarının etik sonuçları , bu bağlamda kişisel hak ve ahlaki sorumlulukların neler olduğu tartışılacaktır.


 

10. Sınıf Seçmeli Coding & Game Designing Dersi (2 saat)
 

Derste öğrenciler oyun dizayn etme ve geliştirme becerilerini etkin bir biçimde öğreneceklerdir. Derse programlama temellerini oluşturan değişkenler, if-else komutu, döngüler, fonksiyonlar ile başlanır. Programlama temellerini bitirdikten sonra Unity oyun motorunun temel elemanları üzerinde çalışılır. Unity oyun motorunda kod yazma ve grafik ekleme işlendikten sonra eğitsel 2B oyunlar tasarlanır. 2B oyunlar geliştirildikten sonra eğitsel 3B oyun tasarlanır, dizayn edilir ve kodları yazılır.

 

10.Sınıf Seçmeli Teknik Çizim, 2B,3B’lu Tasarım ( 2 saat) (2017-2018 EÖY’dan İtibaren)

Teknik çizim mühendislik, mimarlık ve tasarım alanlarında nesnelerin nasıl çalıştığını ve üretildiğini gösteren çizim türüdür. Teknik resim bir ürünün boyutlarını, kenarlarını, nasıl üretileceğini, tüm yüzeylerini, malzeme türünü ve bir çok özelliğini ifade etmek için kullanılır. Bu derste öğrencilerimize öncelikle kağıt üzerinde teknik çizim, ardından Autocad’de 2B’lu ve 3B’lu çizim öğretilir. Özellikle üniversitede mühendislik, mimarlık, tasarım ya da endüstriyel tasarım okumayı planlayan öğrencilerimiz için bu ders faydalı olmaktadır. 

11. Sınıf Seçmeli Grafik Tasarımı Dersi (3 saat)

 

Grafik Tasarım nedir? Nasıl yapılır? Öncelikle temel bilgilerin paylaşıldığı bu derste grafik tasarım örnekleri bilgisayar ortamında uygulanır. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe Indesign programlarının kullanıldığı Grafik Tasarım dersinde öğrenciler, amblem, logo, poster, broşür, dergi, kitap kapağı, kartvizit, ambalaj vb. tasarımlar hazırlayacaklardır. Reklam grafiği ve kurumsal kimliğin 21. Yüzyıldaki yansımalarının tartışıldığı ve her tür reklam, ürün grafiğinin özellik ve tasarımlarının incelendiği dersimizde konu anlatımı ve değerlendirmeler proje tabanlıdır.

 

11. Sınıf Seçmeli Mobile App Development Dersi (2 saat) (2017-2018 EÖY’dan İtibaren)
 

Derste öğrenciler mobil ortamda uygulama geliştirmeyi ve bu uygulamaları yayınlamayı öğrenebileceklerdir. Öncelikle C programlama dilini kullanarak öğrencilere programlama temelleri eğitimi verilir. Programlama eğitimi verildikten sonra, Apple’ın programlama dili olan Swift diline geçilir. Swift’in temelleri işlendikten sonra okul içinde öğrencilerin ve öğretmenlerin işine yarayacak eğitsel uygulamalar geliştirilir.

 

11. Sınıf Seçmeli Global Toplumda Bilgi Teknolojileri (4 saat) (2017-2018 EÖY’dan İtibaren)

 

Çağımızda bilgi teknolojierinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler yalnız teknoloji alanını değil, teknolojiyi giderek daha fazla kullanan toplumu da yeniden biçimlendiriyor. İnsanların birbiriyle, doğayla, teknolojiyle ve iş yaşamı ile kurduğu ilişki dramatik bir biçimde dönüşme uğruyor. Teknoloji insanlığın geleceğini cennete dönüştürecek bir enstrüman mı, yoksa dünyayı cehenneme çevirecek bir felaket mi soruları giderek daha fazla soruluyor. Bilimsel verilere göre eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin %65’i, öğrenim hayatlarının sonuna geldiklerinde hali hazırda var olmayan işlerde çalışmaya hazırlanıyorlar. Global Toplumda Bilgi Teknolojileri Dersi, bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin teknik boyutundan ziyade sosyolojik ve etik sonuçlarına odaklanıyor. Geleceğimizi şekillendirecek gelişmelere toplumsal etkileri açısından bakmayı amaç ediniyor.

 

12. Sınıf Seçmeli Coding & Game Designing Dersi (2 saat)
 

Derste öğrenciler oyun dizayn etme ve geliştirme becerilerini etkin bir biçimde öğreneceklerdir. Derse programlama temellerini oluşturan değişkenler, if-else komutu, döngüler, fonksiyonlar ile başlanır. Programlama temellerini bitirdikten sonra Unity oyun motorunun temel elemanları üzerinde çalışılır. Unity oyun motorunda kod yazma ve grafik ekleme işlendikten sonra eğitsel 2B oyunlar tasarlanır. 2B oyunlar geliştirildikten sonra eğitsel 3B oyun tasarlanır, dizayn edilir ve kodları yazılır.

 

12. Sınıf Seçmeli Grafik Tasarımı Dersi (2 saat)

 

Grafik Tasarım nedir? Nasıl yapılır? Öncelikle temel bilgilerin paylaşıldığı bu derste grafik tasarım örnekleri bilgisayar ortamında uygulanır. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator programlarının kullanıldığı Grafik Tasarım dersinde öğrenciler, amblem, logo, poster, broşür, dergi, kitap kapağı, kartvizit, ambalaj vb. tasarımlar hazırlayacaklardır. Reklam grafiği ve kurumsal kimliğin 21. Yüzyıldaki yansımalarının tartışıldığı ve her tür reklam, ürün grafiğinin özellik ve tasarımlarının incelendiği dersimizde konu anlatımı ve değerlendirmeler proje tabanlıdır.
 

Öğrencilerimize sunduğumuz kulüpler ve içerikleri

 

Maker Kulübü

Üreten, düzenleyen, tasarlayan ve geliştiren öğrencilerimizin kulübü Maker Kulüpte kendi projelerini atölye ortamında geliştirebilen öğrencilerimiz, tasarımlarını dijital ortamlarda ya da atölyede geliştirebilmekte, ürünlerini 3boyutlu yazıcılarda basarak hayata geçirebilmektedir. Ayrıca maker kulüpte öğrencilerimiz kendi devrelerini, dronlarını , teknolojilerini geliştirebilmektedirler.  

 

Grafik Tasarım Kulübü

Fotoğraf, video ve film çekmekten keyif alan öğrencilerimiz bu kulüpte kendi projelerini tam donanımlı bir stüdyoda üretebilir, düzenleyebilirler. Stüdyo’muzda yeşil perde, ışık- ses, hareket yakalama teknolojileri mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz grafik tasarım araçlarını etkin olarak kullanarak projelerini desteklemektedirler. Okulda yapılan bir çok etkinliğin afiş, poster, görsel tasarımları kulüp öğrencilerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

Girls in Tech Kulübü

Programlama başta olmak üzere kızlara yönelik teknoloji merkezli eğitimler alan öğrencilerimiz hem kendi gelişimlerini desteklemekte hem de yaşıtları, büyükleri ya da kendilerinden küçükler için programlama atölyeleri planlamaktadırlar. Her yıl en az 1 eğitime katılıp, 2 eğitim vermeyi planlayan kulübümüzde kız öğrencilerimizin teknoloji alanında da kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini, toplum hizmeti çalışmalar ile sahip oldukları becerileri geliştirmelerini hedefliyoruz.

 

Programlama Kulübü

Algoritma, kod yazma, program geliştirme süreçlerine ilgi duyan öğrencilerimiz için faaliyet gösteren kulübümüzde öğrencilerimiz bir çok kodlama aracını kullanarak kendi yazılımlarını geliştirebilmektedirler.