x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

HAZIRLIK TÜRKÇE – Hazırlık Sınıfları zorunlu ders (4 saat)

Hazırlık sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı dersi haftalık 4 saattir. Bu ders, lise Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına giriş niteliği taşır. Müfredatın amacı metin yorumlama, karşılaştırma, temel dil bilgisi, yazım ve noktalama kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Yıl boyunca şiir, öykü, roman ve tiyatro türünün genel özellikleri örnek metinler üzerinde çalışılır. Öğrenciler roman, öykü, tiyatro, şiir türleri üzerine yıl boyunca yapılan yazılı anlatım çalışmalarından blog oluşturma gibi çeşitli projeler hazırlar. Bu projeler için gerekli teknolojik bilgi, bilgisayar bölümü ile işbirliği yapılarak, gerekli akademik bilgi ise kütüphane ile işbirliği yapılarak verilmektedir. Müfredat; Yedek Parça, Şiir Seçkisi, İnce Memed 1 ve Buzlar Çözülmeden gibi güdümlü kitaplarla desteklenir.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  9- 9. Sınıf zorunlu ders (5 saat)

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, haftalık 5 saatlik bir derstir.  Bu dersin amacı, temel edebiyat bilgi ve kavramlarına giriş, Türkçenin kurallarını kavratmak ve sözlü – yazılı anlatım çalışmalarıyla öğrencinin yorum gücünü geliştirmektir. Yıl boyunca öykü, şiir, roman, tiyatro, masal/fabl, günlük-blog gibi yazı türlerinden Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış metinler seçilerek incelenir, yazma-uygulama çalışmaları yapılır. Metin türlerine paralel olarak sözcük türleri ve yazım kuralları-noktalama işaretleri konuları da tüm yıl boyunca işlenir. Müfredat çeşitli güdümlü kitaplarla desteklenir. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10- 10.Sınıf Zorunlu Ders (5 saat)

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, haftalık 5 saatlik bir derstir.  Bu dersin amacı öğrencilere hikâye, şiir, destan, roman, deneme, anı, tiyatro, haber, reklam vb. türlerin Türk edebiyatındaki yerini ve gelişimini örnek metinler üzerinden kavratmaktır.  Yıl boyunca sözü edilen türlerle ilgili Türk edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden seçilmiş örnek metinler incelenir, çeşitli yazılı uygulama çalışmaları yapılır. İçerik incelemesine paralel olarak tamlamalar, fiilimsiler, cümle türleri, yazım ve noktalama konuları da tüm yıl boyunca işlenir. Müfredat çeşitli güdümlü kitaplarla desteklenir. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11- 11. SINIF ZORUNLU DERS (5 saat)

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin amacı öğrencilere hikâye, şiir, makale, sohbet, fıkra, roman, tiyatro, eleştiri, mülakat, röportaj gibi türlerin Türk edebiyatındaki yerini ve gelişimini kavratmak ve bu türleri yorumlama becerisini çeşitli örnekler üzerinden kazandırmaktır. Yıl boyunca sözü edilen türlerle ilgili Türk edebiyat tarihinin çeşitli dönemlerinden seçilmiş örnek metinler incelenir, çeşitli yazılı uygulama çalışmaları yapılır. İçerik incelemesine paralel olarak cümle ögeleri, anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama konuları da tüm yıl boyunca işlenir. Müfredat çeşitli güdümlü kitaplarla desteklenir. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİTAYI 11- EDEBİYAT UYGULAMALARI (SEÇMELİ) (4 saat)

Haftalık 4 saatlik bir ders olan Edebiyat Uygulamaları dersi edebi ve öğretici metinler, görsel ve işitsel malzemeleri analiz etmeyi amaçlar. Öğrenciler okunan/dinlenen/izlenen bir metinde verilen ileti, konu, kurgu, akış, içerik yapı unsurları, dil ve üslup özelliklerini inceler. Bu incelemelerinin sonuçlarından farklı türlerde (konuşma, deneme, makale, görsel malzeme) hazırlayacağı öğrenim çıktılarını /sonuçları öğrenen portfolyosunda toplar. 

Her dönem iki sonuca yönelik iki de performans değerlendirmesinin yapılacağı ders, öğrencilerin farklı türde metinler inceleme alanında kendilerini geliştirmelerini amaçlar. 

Ders, başta sözel alanda yoğunlaşacak öğrenciler olmak üzere edebiyat, sinema, tiyatro alanına ilgi duyan ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere özellikle önerilir. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -12: 12. Sınıf Zorunlu Ders (5 saat)

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin amacı öğrencilere hikâye, şiir, roman, tiyatro, deneme gibi türlerin Türk edebiyatındaki yerini ve gelişimini kavratmak ve bu türleri yorumlama becerisini çeşitli örnekler üzerinden kazandırmaktır. Yıl boyunca sözü edilen türlerle ilgili Türk edebiyat tarihinin çeşitli dönemlerinden seçilmiş örnek metinler incelenir, yazılı uygulama çalışmaları yapılır. İçerik incelemesine paralel olarak yazım kuralları ve noktalama işaretleri, sözcükte ve paragrafta anlam konuları da tüm yıl boyunca işlenir.

 

TYT -AYT TÜRKÇE VE EDEBİYAT 12 (4 hour elective)

Bu dersin temel amacı Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanma yoluyla öğrencileri TYT-AYT’ye hazırlamaktır. Türkçe becerisi bireyin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerde, başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak, hangi dersten olursa olsun, soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır. 

Ders müfredatının TYT’ye yönelik bölümünde “yazım kuralları, noktalama işaretleri, ses bilgisi, anlam bilgisi, yapı bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları” ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. AYT müfredatında, TYT müfredatına ek olarak, temel edebiyat bilgileri verilmekte; Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazar, şair ve yapıtları ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Bu derste, “Türk Dili ve Edebiyatı” dersinin tüm lise müfredatı gözden geçirilmekte, konu anlatımının ardından yoğun bir soru çözümü gerçekleştirilmekte, öğrencilerin soruları yanıtlanmakta; sorun tespit edilen konularda geri besleme yapılmak yoluyla konunun pekiştirilmesi ve öğrenmede kalıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

TYT  TÜRKÇE 12 (4 hour elective)

Bu dersin temel amacı Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanma yoluyla öğrencileri TYT-AYT’ye hazırlamaktır. Türkçe becerisi bireyin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerde, başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak, hangi dersten olursa olsun, soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır. 

Ders müfredatının TYT’ye yönelik bölümünde “yazım kuralları, noktalama işaretleri, ses bilgisi, anlam bilgisi, yapı bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları” ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. AYT müfredatında, TYT müfredatına ek olarak, temel edebiyat bilgileri verilmekte; Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazar, şair ve yapıtları ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Bu derste, “Türk Dili ve Edebiyatı” dersinin tüm lise müfredatı gözden geçirilmekte, konu anlatımının ardından yoğun bir soru çözümü gerçekleştirilmekte, öğrencilerin soruları yanıtlanmakta; sorun tespit edilen konularda geri besleme yapılmak yoluyla konunun pekiştirilmesi ve öğrenmede kalıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.