Eviniz gibi temiz ve güvenli...

Okul Tesis Yönetim ve İşletim Hizmeti (temizlik ve bakım, bahçe bakım, teknik bakım ve onarım, kurye-şoför hizmetleri) ve Güvenlik Hizmeti dönemsel sözleşmelerle güvenilir firmalar tarafından verilmektedir. Şu anda bu hizmetler İngiliz Compass Group Plc. şirketi olan SOFRA Grubu’nun “Multi-Hizmetler Şirketi” Eurest Services  ve Euroserve Güvenlik A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

EUREST SERVİCES,  Türkiye'de(TSE EN ISO 9001:2008) Kalite Yönetim Sertifikasını, (TSE ISO EN 22000) Gıda Güvenliği Belgesini, (TSE ISG OHSAS TS 18001:2008) İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesini, (TSE ISO EN 14001:2004) Çevre Belgesini ve (TSE İSO 10002 2006) Müşteri Memnuniyeti Belgesini ni sektöründe ilk alan kuruluştur.

Hizmete başlanmasını takiben şirket, projeye özel işletme kitapları hazırlamıştır. Şirketin, standart prosedür ve talimatları dışında projenin ihtiyaç duyduğu özel prosedür ve talimatlar bulunur, hizmetler bu talimatlara uygun olarak verilir.
İşletme kitabı kapsamında proje için hazırlanmış günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık iş planları çıkarılmış ve bütün iş akışları bu programlara göre yönetilir raporlanır.

TEMİZLİK

Şirket tarafından okul içerisindeki hijyen riskleri belirlenmiş, kullanılacak makine / ekipman ve kimyasal malzeme seçimleri tanımlanan hijyen risklerine göre seçilmektedir.
Temizlik hizmetinde 4 renk sistemi uygulanmaktadır. Personel 4 renk sistemine göre eğitilerek hangi kimyasal ve malzemeyi hangi bölgede kullanması gerektiğini öğrenir. Malzeme seçimi de bu tanımlamaya göre yapılır. Tuvaletlerde, ofislerde, yaşam alanlarında hizmetin özelliğine göre farklı kat arabaları, ekipman ve kimyasallar kullanılır. Farklı hijyen risklerine sahip bölgelerdeki temizlik malzemeleri sabitlenir ve başka bölgelerde kullanımına izin verilmez. Böylece kontaminasyon riski minumuma indirilir.

GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasa ile yapmış olduğu görevin nevine göre diğer yasalardan da yetki alarak Güvenlik görevini yerine getirir.
Düzenli operasyon denetimleri yapılarak, görünen aksaklıklar konusunda kısa sürede aksiyon alınır.