x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ MİSYONU

Üsküdar Amerikan Lisesi, her öğrencinin bireysel niteliklerini göz önünde bulundurarak okul hedeflerinde belirtilen özelliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi; öğrencilerin akademik, sanatsal ve sportif alanlarda kendi potansiyellerini keşfedebileceği ve geliştirebileceği, birden fazla dilin konuşulduğu, düşüncelerini özgürce ve ölçülü bir biçimde ifade edebileceği güvenli, mutlu, sürdürülebilir bir öğrenme ortamı sunmayı ve aidiyet duygusu kazandırmak için tüm olanaklarını kullanmayı taahhüt eder.

 

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ HEDEFLERİ

 

ETKİLİ İLETİŞİMCİLER

 • Ana dili dahil birden fazla dili  iletişim aracı olarak kullanabilen,
 • Yazılı, işitsel ve görsel malzemeleri uygun bir şekilde anlama, anlatma ve yorumlama becerisine sahip,
 • Farklı amaçlar ve ortamlar için etkin bir yazı ve konuşma dili kullanabilen,

 

DENGELİ BİREYLER

 • Fiziksel, sosyal, zihinsel açıdan sağlıklı ve barışçıl yaşama becerileri geliştirebilen,
 • Kendi yeteneklerini, hedeflerini ve ilgi alanlarını keşfeden; bunları azimli ve tutkulu bir şekilde geliştirebilen,
 • Haklarının ve yükümlülüklerinin farkında olan, bu hak ve yükümlülükler doğrultusunda davranabilen,
 • Yaşamın her evresinde etik değerlere sahip, üretken, ileriyi görebilen ve yaratıcı olabilen,

 

İŞ BİRLİKÇİ VE KATILIMCI BİREYLER

 • Lider ya da üye olarak yer aldığı ortak çalışmalarda etkili, yapıcı olan ve bu çalışmalara değer katabilen,
 • Grup dinamiklerini anlayabilen ve grubun hedeflerine ulaşmasında uygun yöntem ve yaklaşımları bilinçli olarak seçebilen,
 • Müzakere ve uzlaşma becerilerine sahip,
 • Güçlü dinleme ve empati becerileri geliştirebilen,

 

BÜTÜNSEL DÜŞÜNEN BİREYLER

 • Entelektüel bir yaklaşımla mantıksal,  analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanabilen,
 • Bilimsel yöntemlere dayalı bilgi ve veri toplayan, toplanan verileri analiz edebilen ve değerlendirebilen,
 • Disiplinler arası düşünebilen
 • Yaşama dair sorunları çözme becerisi geliştirebilen

 

DÜNYA VATANDAŞLARI

 • Ülkemizin kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılaplarını evrensel boyutta özümseyen  ve bu değerlerin sürekliliğini sağlayan,
 • Ait olduğu toplumdaki ve dünyadaki kültür, din, dil ve etnik kökenlerin bilincinde olan, bunlara saygı gösteren ve değer veren,
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini bilen ve özümseyen,
 • Çağımıza yön veren olayları anlayan ve bu olayların etkilerini küresel boyutta analiz edebilen,
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çevreyi koruyan, ülkesini ve dünyayı sürdürülebilir bir ortam haline getiren,
 • Ülkesine ve dünyaya değer katma gayretinde olan bireyler yetiştirmektir.