x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Üsküdar Amerikan Lisesi’ni diğer okullardan farklı kılan özellikler

1876 yılında kurulmuş olan okulumuz, Türkiye’nin en köklü okullarından biridir. Akademik hedeflerimiz ve öğrencilerimizden beklentilerimiz yüksektir. Ancak okulumuzun yüz elli yıla yaklaşan tarihi boyunca benimsediği ve en az akademik başarı kadar önem verdiği diğer bir unsur da özgür düşünebilen erdemli gençler yetiştirmektir. Okulumuzu çağın ve hatta geleceğin gereklerine göre sürekli geliştirirken, eğitim geleneğimizin temelinde yatan özgür düşünce prensibini, insani değerleri ve etik ilkeleri korumaya özen gösteriyoruz.

 

Hedefimiz; öğrencilerimizi akademik donanımı tam, özgüvenli, sosyal ve entelektüel açıdan gelişmiş, İngilizce’yi ardındaki kültürle birlikte, anadili kadar iyi bilen erdemli dünya vatandaşları olarak yetiştirmek.

 

Bizim hedefimiz; öğrencilerimizin kişiliklerine, yeteneklerine ve ilgi alanlarına en uygun üniversiteyi  seçmelerini sağlamaktır. Bu amaçla onları hem Türkiye’deki üniversite sınavında hem de yurt dışındaki üniversitelere kabul edilmekte başarılı olacakları şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; öğrencilerimiz için yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda olanak yaratmak ve son aşamada kendileri için en uygun olan seçeneğe karar vermelerine yardım etmek.

 

Bu da tabii ki, akademik hedeflerimizin ve öğrencilerimizden beklentilerimizin yüksek olmasını gerektiriyor. Her öğrencimizi, potansiyelini en üst düzeyde kullanmaya teşvik ediyoruz ve bunun için gereken tüm desteği sağlıyoruz. Her yıl öğrencilerimizin yaklaşık %50'si eğitimini yurt dışı üniversitelerde sürdürmeyi tercih ediyor. Bu yıl da öğrencilerimiz Oxford, Yale, Princeton, Northwestern ve UPenn gibi seçkin üniversitelerden kabuller ve burslar aldı. Mezunlarımızın üniversite eğitimi için en çok tercih ettikleri fakülteler sırasıyla Mühendislik, Hukuk ve Tıp’tır.

 

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin en ayırt edici özelliklerinden biri de, öğrencilerine özgür düşüncenin hakim olduğu demokratik, destekleyici ve dayanışmayı teşvik eden bir ortam içerisinde eğitim vermesidir. Gençler her alanda inisiyatif almaya ve sorumluluk üstlenmeye yüreklendirilir ve okulla ilgili karar süreçlerinde aktif olarak yer alır.

 

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde öğrencilerimizin okuldaki sosyal etkinliklere de en az dersleri kadar önem vermelerini ve katılmalarını bekleriz. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimi çok önemli. Gün içerisinde ve okul sonrasında İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilen 90'ın üzerinde kulüp etkinliğinin yanı sıra özellikle “sosyal sorumluluk” çalışmaları, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin köklü geleneğinin çok önemli ve doğal bir parçasıdır. 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin en belirgin özelliklerinden bir diğeri de mezunlarının birbirlerine ve okullarına yaşam boyu duydukları bağlılık ve verdikleri destektir.

 

Çocuk Koruma Politikası:

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme belgesi ve Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) Çocukların Korunmasına ilişkin Standartları uyarınca Sağlık ve Eğitim Vakfı, kapsamlı bir Çocuk Koruma Politikası geliştirip hayata geçirmek kaydıyla bütün okullarındaki öğrencilerin güvenlik ve refahını sağlamak amacını gütmektedir. Çocuk Koruma Politika’mız SEV topluluğunun tamamını ve sözleşmeli / taşeron olarak görev yapan üçüncü şahıslarla tüm paydaşlarımızı da kapsamaktadır.

 

Enerji Politikamız

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi en az seviyeye indirmek için, enerji yönetimi ve verimlilik politikası çerçevesinde enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda

  • Faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
  • Enerji performansında sürekli iyileştirmeler sağlamayı,
  • Enerji yönetimi ve verimlilik hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlamayı,
  • Personel yetkinliğini artırmayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları sağlamayı,
  • Satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
  • Yeni yatırım ve renovasyon faaliyetlerinde enerji performansı ve verimlilikte iyileştirmeleri dikkate almayı,
  • Enerji konusunda çalışanlarımızı, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.