x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

"İnsan her şeyin ölçüsüdür"

Protagoras (Yunan Filozof)

 

Ölçme Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir. Ölçme Değerlendirme eğitim sisteminin en etkili geri bildirim mekanizmasıdır. 

 

Amaç

 

Okulumuzda Ölçme Değerlendirme Birimi, eğitim öğretim hedeflerimizin ne kadarını gerçekleştirdiğimize yönelik verileri toplamak, bu verileri bilimsel ve objektif bir biçimde değerlendirmek; seviye-şube ve öğrenci bazında öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kurulmuştur.

 

Ölçme Değerlendirme Hedeflerimiz;

 

  • Eğitim amaçlarının, ölçülebilir, nesnel, herkes tarafında görülebilir olması ve amaçlarla-sonuçların karşılaştırılabilirliği,
  • Eğitim süreci çıktılarının objektif olarak yorumlanabilir olması,
  • Sistemli, düzenli ve sürekli veri birikiminin sağlanması,
  • Akademik bölümlerle yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda; konu/kazanım analizleri ile öğrenmenin derecesini tespit ederek, okul yönetimi-öğretmen-öğrenci ve veliye geri bildirim vermek, bu sayede öğrenme sürecine yönelik farkındalığın arttırılması,
  • Elde edilen bilgilerden yararlanılarak, sürecin eksik yanlarını giderici, güçlü yanlarını pekiştirici önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

 

Yapılan Çalışmalar

 

  • Eğitim-öğretim sürecinin ölçülmesine yönelik, istatistiksel analizler yapılmakta ve veriler karşılaştırmalı grafiksel gösterimlerle desteklenmektedir.
  • Yazılı ve çoktan seçmeli sınavlar detaylı olarak  analiz edilmekte, sonuçlar ders öğretmenleri, bölüm başkanları ve okul yönetimi ile paylaşılmaktadır.
  • Öğretim süreci boyunca uygulanan çeşitli anketlerin, algı araştırmalarının, Rehberlik Bölümünün öğrencilere uyguladığı bazı envanterlerin analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır.
  • Ölçme değerlendirmede alanındaki yenilik ve gelişmeler takip edilerek; yeni yaklaşımların okulumuza entegrasyonun yapılması sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, okulumuzun eğitim sistemindeki kazanım kriterleri kullanılarak ölçülmekte ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin sınav analizleri K-12 programımızda yayınlanmaktadır. Böylece hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz, öğrencimizin sınavdan aldığı puanla birlikte detaylı sınav analizlerine ve Öğrenci Bilgi Haritası’na ulaşabilmektedirler.