ÖĞRENCİ SERVİS İHALE DUYURUSU

 

 

 

 

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi  Müdürlüğü Taşımacıyı Tespit Komisyonunca öğrenci servis hizmeti teklif alma sürecimiz başlamıştır.

 

 

 

Yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek firma ile 2022 – 2023 / 2023 – 2024 / 2024 – 2025 eğitim ve öğretim dönemlerini kapsayacak şekilde 3 yıl (üç yıl) süreli sözleşme yapılacaktır. İlgilenen firmalar servis hizmet alımı şartnamesini okulumuzdan aşağıdaki bilgi ve şartlara göre temin edebilir.

 

 

Şartnamenin alınacağı yer: Özel Üsküdar Amerikan Lisesi

 

 

Şartnamenin teslim alınacağı ilgili: Gülderen Aslan/İdari Md. Yrd.

 

Huntington Hall İdari Bina

 

Şartname İlanın askıya çıkış tarihi: 9 HAZİRAN  2022 08:30

 

 

Teklif dosyasının teslim edileceği son tarih: 14 HAZİRAN 2022 17:00

 

 

Teklif dosyasının teslim edileceği kişi: Gülderen Aslan/İdari Md. Yrd.

 

 

 

Teklifler 16 ve 17 Haziran  2022 tarihlerinde değerlendirilip ihale sonucu 21 Haziran 2022 gün içinde kazanan firmaya bildirilecektir.

 

 

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMETİ İÇİN TEKLİF VERME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER.

 

 

  1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

  2. Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  3. Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  4. Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

  5. Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu

  6. Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

  7. Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi

  8. Taşımacının vergi borcu olmadığına dair yazı

 

 

İlanen duyurulur.

 

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi

 

Taşımacıyı Tespit Komisyonu