x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz. 

ÖĞRENCİ SERVİS İHALE DUYURUSU


 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi  Müdürlüğü Taşımacıyı Tespit Komisyonunca öğrenci servis hizmeti teklif alma sürecimiz başlamıştır.

 

Yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek firma ile  2024 – 2025 / 2025 – 2026 / 2026– 2027  eğitim ve öğretim dönemlerini kapsayacak şekilde 3 yıl (üç yıl) süreli sözleşme yapılacaktır. İlgilenen firmalar servis hizmet alımı şartnamesini okulumuzdan aşağıdaki bilgi ve şartlara göre temin edebilir.

 

Şartnamenin alınacağı yer:                 Özel Üsküdar Amerikan Lisesi

Şartnamenin teslim alınacağı ilgili:    Gülderen Aslan / İdari Md. Yrd.

                                                                Huntington Hall İdari Bina

Şartname İlanın askıya çıkış tarihi:    21 MAYIS  2024 08:30

Teklif dosyasının teslim edileceği son tarih:    4 HAZİRAN 2024 17:00

Teklif dosyasının teslim edileceği kişi:    Gülderen Aslan/İdari Md. Yrd.


Teklifler 5 ve 6 Haziran  2024 tarihlerinde değerlendirilip ihale sonucu 9 Haziran 2024 gün içinde kazanan firmaya bildirilecektir.

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMETİ İÇİN TEKLİF VERME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

 

  • Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,
  • Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  • Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  • Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,
  • Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu
  • Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,
  • Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi
  • Taşımacının vergi borcu olmadığına dair yazı


 

İlanen duyurulur.

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi

Taşımacıyı Tespit Komisyonu