SEV Spor ve Sanat Bursu

 

SPOR BURSU

· Spor bursundan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da satrançta milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekmektedir.

 

Hazırlık Sınıfı için; sadece hazırlık sınıfında geçerli olmak üzere, liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu olanların yanı sıra,

· Milli Takım veya olimpiyat kamplarına çağrılmış olanlar,

· Takım sporu yapanlardan Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ya da Türkiye Okullar Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar,

· Bireysel spor dallarında spor yapanlardan Türkiye Şampiyonaları’nda (en az 10 yarışmacının katıldığı) ilk üç dereceye girmiş olanlar, bu burstan yararlanmak için başvurabilir.

 

Yukarıda bahsedilen durumları belgeleyebilmek ve aktif sporculuğunu gösterir lisans belgesi ile başvuru yapabilirler.

 

(Mali destek burs başvuruları, Ön Kayıt Formu içinde bulunan link üzerinden yapılacaktır.)

 

Hazırlık Sınıfına Kayıtta Mali Destek Bursu 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi Hazırlık sınıfında başvuranların çeşitli oranlarda Mali Destek Bursu verilmektedir. Okulun burs bütçesi çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak Mali Destek Bursu oranı belirlenmektedir. Öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması durumunda, tahsis edilen bursun oranı kesin kayıt gününden önce velisine bildirilmektedir.

 

Bu destek bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru süreci her yıl tekrarlanmaktadır.

 

Aday öğrencinin merkezi sınav puanı ya da başarı sırasına göre burs verilmemektedir.

 

Mali Destek Bursu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

 1. Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 2. Aile bireylerinden çalıştıları kurumdan onaylı gelir belgeleri(bir önceki takvim yılını içerir toplam ve içinde bulunulan yıla ait güncel gelir belgesi)
 3. Emeklilik durumu varsa, emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge
 4. Anne ve/veya baba serbest meslek sahibi ise işyerine ait en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi
 5. Aile bireylerine ait e-devlet/Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış taşınmaz listesi-hisse bilgileri-şerh, beyan,rehin dökümü
 6. Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait banka kira ödenti dekontu(farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)
 7. Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden birine ait ise 2017 yılı emlak vergisi makbuzu
 8. Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait emlak vergisi ödendi belgesi
 9. Araç(ların)ruhsat fotokopisi
 10. Anne baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı
 11. Hastalıkla ilgili raporlar(eğer ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa)
 12. Çalışmayan ebebeyn için e-devlet üzerinden alınan 4a, 4b, 4c Hizmet Belgesi
 13. Kardeşlerden özel okul ya da vakıf üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge
 14. Mali destek başvuru formu çıktısı(imzalanmış olarak)