“İnsanoğlu merak etmeye bayılır; bilim dediğimiz şeyin özü budur.”

 

R. W. Emerson (ABD'li düşünür)

 

İnsanı, duyularıyla algıladığı dünyanın ötesine götüren kuşkusuz merak duygusuydu. Atmosferi aşıp uzayda yolculuk etmek, hücre çekirdeğinin içine girmek, maddeyi atomlarına bölmek için merak duygusu ve disiplinli çalışma gerekiyordu. Bugün kendimiz ve evren hakkında ne biliyorsak buna borçluyuz.

 

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde yapmaya çalıştıklarımızdan biri de bu, öğrencilerin hayal güçlerini canlı tutmak için, meraklarını beslemek. Bir düşünürün dediği gibi: Bugün kanıtlanan herşey bir zamanlar yalnızca merak ediliyordu. Belki de çocuklarımız öğrendikleri bilimsel yöntem ve araçlarla bugün hayal ettiklerini, yarın kanıtlayabilecekler.