SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilimler ( Davranış Bilimlerine Giriş) dersi öğrencilerin; gündelik hayata ilişkin birçok olayı ve olguyu anlamalarını, hayata ve çevrelerine ilişkin gözlemlerini, sistematik bir bilgi ile birlikte geliştirmelerini hedefler. Sosyal bilimlerin iki temel alanını konu edinen bu ders; insan gelişimini, gelişim kuramlarını, yaşanılan çevre ve toplumun davranışlar üzerindeki etkilerini, tutumların nasıl oluştuğunu bilimsel olarak açıklamayı hedefler. Dersin işlenişinde belgeseller, yapılan deneysel çalışmalar, konularla ilgili filmler izlenecek ve üzerlerinde tartışmalar yapılacaktır. Gelişim psikolojisi konuları işlenirken  anaokulunda gözlemler yapılması hedeflenmektedir. Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır.