HEDEFLER

 

Görsel Sanatlar dersi programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Ulusal ve evrensel görsel sanatların tarihini, gelişimini tanır ve bilir.
 • Farklı kültürlerdeki görsel sanatları adlandırabilirler.
 • Görsel sanat formları ve farklılıklarını ayırt edebilirler.
 • Güzel sanatların dallarını bilir ve sınıflandırabilirler.
 • Farklı sanat akımlarını görsel sanatlarla ilişkilendirebilirler.
 • Görsel sanatların farklı teknik ve yöntemleri bilirler.
 • Görsel sanatlarda tasarım elementlerini ve kurallarını tanımlayabilirler.
 • Sanat formu oluştururken doğru teknolojiyi seçebilirler.
 • Resmin temel ögelerini tanımlarlar.
 • Ulusal ve evrensel sanat eserlerini korur ve saygı duyarlar.
 • Kendi kültürü ve farklı kültürlerde gelişen görsel sanatları karşılaştırırlar.
 • Almış oldukları görsel sanat eğitimi ile estetik duygusu gelişmiş farkındalıklı bireyler olurlar.
 • Sanat eserleri konusunda yapıcı eleştiri ve değerlendirme yapabilirler.
 • Bireysel ve grup çalışması ile disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanırlar.
 • Görsel sanatlarla ilgili meslekleri tanır, yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapabilirler.
 • Almış oldukları eğitim ile görsel alanda hayal gücünü geliştirme becerilerine sahip olurlar.
 • Değişik sanat ortamlarında teknik ve yaratıcı uygulama becerilerini kullanırlar.
 • Kendini sanat yoluyla ifade etme becerisi geliştirirler.
 • Görsel sanatlar kazanımı ile becerilerini yaşamlarında kullanırlar.

 

 

PROGRAM


Görsel Sanatlar derslerinde; temel sanat konuları, öğrencilerin kendilerini farklı tekniklerle ifade etmelerini sağlayan malzemeli sanat çalışmaları, yağlı ve suluboya, heykel, baskı gibi birçok farklı temel sanat teknikleri uygulanır. Atölyeler okul saatleri içinde tüm öğrencilerin kullanımına açıktır. Görsel sanatlar dersi; Sanat, Fotoğraf ve Seramik Kulüpleri çalışmaları ile desteklenir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarda görsel sanatlar konusunda zengin bilgiler ve deneyimler edinmeleri sağlanır.


Öğrencilere yeteneğin “ilham perileri” ile değil, düzenli çalışma, araştırma, bilgi ve istek ile oluştuğunu gösterilir. Ayrıca sanat tarihi ile ilkçağdan günümüze tüm uygarlıklarda sanat kültürü konusunda bilgi edinmeleri sağlanır.
Temel amacımız; öğrencilerimizin özgüveni gelişmiş, uygar, kendilerini olumlu bir şekilde ifade eden, sanatın dünya için yeri ve önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştiren, duyarlı bireyler olarak toplumumuzdaki yerlerini almalarıdır.

 

Görsel Sanatlar dersi Hazırlık sınıflarında 1 dönem zorunlu haftada 2 saat ,Lise sınıflarında ise seçmeli 2 ders saati olarak verilir.

 

HAZIRLIK

 

Öğrenciler; temel sanat eğitiminin ana konuları olan nokta-çizgi, ışık-gölge, ölçü-oran  gibi konularda eğitim alarak aynı zamanda üç boyut algısını perspektif ve doku çalışmaları ile de uygulamalı projelerle yaşama geçireceklerdir

 

10. SINIF

 

Öğrenciler; desen eğitiminin başlangıcı olan, ışık-gölgeden natürmorta, üç boyutlu tasarımdan, renkli resim tekniklerine kadar çeşitli konularda eğitim göreceklerdir. Renkli resim tekniklerinden suluboya, akrilik, pastel  gibi teknikleri öğreneceklerdir. Temel sanat eğitiminin ana öğeleri  olan ışık-gölge, kompozisyon, ölçü-oran, perspektif bilgilerini öğrenerek, uygulamalı projelerle yaşama geçireceklerdir.

 

11. SINIF

 

Öğrenciler; çağdaş sanat tarihi bilgileri öğrenerek,  suluboya, akrilik, yağlıboya gibi renkli resim teknikleri temel bilgilerini alacak, uygulamalı projeler ile özgün tasarımlar yapacaklar ve gezi gözlem ile bilgilerini pekiştireceklerdir.  Sanat tarihinin zengin bilgileri ışığında çalışmalarını yapacak olan öğrenciler bilgi açısından da donanım sahibi olacaklardır.

 

İki Boyutlu Tasarım Atölyesi: Görsel sanatların temel konuları esas alınarak hazırlanan atölyede iki boyutlu çalışmaların olanaklarından faydalanarak projeler geliştirilir.

Üç Boyutlu Çalışmalar: Görsel sanatların temel konuları esas alınarak hazırlanan bu derste  öğrenciler malzeme bilgisini edinecek ve farklı malzemelerin teknik özelliklerini  kullanarak üç boyutlu tasarımda özgün çalışmalar yapmayı öğreneceklerdir.  Üç boyutlu tasarım çalışmaları dersinde; mozaik, farklı malzemelerle yüzey düzenlemeleri, heykel, rölyef gibi çalışmalar yapılacaktır. Müze gezileri ile de desteklenen bu derste, tasarımlar öğrencilerin yaratıcılıklarını besleyecek şekilde yapılandırılacaktır.

 

12. SINIF

 

Öğrenciler çağdaş sanat akımları hakkında genel kültür sahibi olurken çizim tekniklerini de geliştirecekler. Renkli resim teknikleri ve desen konularında projeler üretecek öğrenciler;  müze gezileri ile de desteklenen bu derste, tasarımlarını yaratıcılıklarını besleyecek şekilde yapılandırılacaktır. Özgün baskı resim, fotograf sanatı ve tekniği /  endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, renkli resim tekniklerinden en az biri ile desen çalışmaları, sanat tarihi ve sanatın diğer sanatlarla ilişkileri gibi farklı konularla öğrencilerin sanat algısını ve farkındalıklarını geliştirecektir.

 

DESEN ATÖLYESi


Görsel sanatı bir yaşam biçimi olarak seçecek öğrencilerin hangi sanat dalına daha yatkın olduğunu saptandıktan sonra; öğrenciler eğitim seçenekleri olarak düşünülen yurtiçi ve yurtdışı sanat okulları için portfolio hazırlık çalışmaları yapacaklardır.İleride seçecekleri mesleklerde temel teşkil edecek  desen, figür, iç-dış mekan, otoportre, renkli resim uygulamaları, 3 boyutlu tasarım konularında çalışmalar yapacaklardır.

 

ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR
 

Görsel sanatların temel konuları esas alınarak hazırlanan bu derste  öğrenciler malzeme bilgisini edinecek ve farklı malzemelerin teknik özelliklerini  kullanarak üç boyutlu tasarımda özgün çalışmalar yapmayı öğreneceklerdir.  Üç boyutlu tasarım çalışmaları dersinde; mozaik, farklı malzemelerle yüzey düzenlemeleri, heykel, rölyef gibi çalışmalar yapılacaktır. Müze gezileri ile de desteklenen bu derste, tasarımlar öğrencilerin yaratıcılıklarını besleyecek şekilde yapılandırılacaktır.