HAZIRLIK MATEMATİK  - Hazırlık Sınıfı zorunlu ders (2 saat)

Hazırlık sınıflarındaki matematik dersleri UAA’ye yeni gelen öğrenciler için matematiğe giriş dersidir. Dersin ana amaçları matematikle ilgili İngilizce terimleri öğrenmek veya gözden geçirmek ve aynı zamanda ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrar etmek ve geliştirmektir. Bu ders, öğrencilere İngilizce dil yeterliliklerine başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar genişletilmiş bir süreklilik sağlamaktadır. Öğrenciler, derslerde grafik çizebilen hesap makinelerini kullanmanın yanısıra teknolojik sistemleri de öğreneceklerdir.
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, projelerin tamamlanması,quizler ve sınavlar ile birlikte sınıf içi değerlendirmeler temel alınacaktır. Değerlendirmelerde, sözlü ve yazılı matematiksel terimlerin İngilizce’de doğru kullanımını içeren soruların yanısıra cebir konusunda sorular da yer alacaktır.
 

MATEMATİK & GEOMETRİ 9 - 9. Sınıf zorunlu ders (6 saat)

9. sınıf Matematik & Geometri dersleri haftada 6 ders saati olarak verilen ve tüm öğrencilerimizin alması zorunlu olan bir derstir. Yıl içinde işlenen konular şöyledir:  İstatistik, kümeler, sayı sistemleri, doğrunun analitiği, orta nokta bulma ve uzaklık formülleri, bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, mutlak değer, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, problemler, karmaşık sayılar, oran ve orantı, üslü ve köklü çokluklar, asal çarpanlara ayırma- EBOB- EKOK, bölünebilme & modüler aritmetik, üçgende açılar, üçgen eşitsizliği, benzer ve eş üçgenler, özel üçgenler, çarpanlara ayırma, ikinci dereceden denklemler, çokgen ve dörtgenler ve fonksiyonlar konusuna giriş.
Tüm derslerde grafik çizebilen hesap makineleri kullanılmaktadır. Dersin amacı, öğrencilerin matematiksel yeterliliklerini, problem ve grafikleri analiz etme, çözme ve açıklama yoluyla geliştirmektir. Öğrenciler, tüm soruların çözümünü adım adım ve İngilizce olarak açıklayabilmeleri konusunda desteklenmektedirler.
Değerlendirmelerde, sınıf içi katılım ve süreç odaklı ve sonuç odaklı değerlendirme kriterleri kullanılacakltır. Sözlü ve yazılı geometrik ve matematiksel terimlerin İngilizce’de doğru kullanılmasının yanısıra, teoremlerin ve özelliklerin uygulanması ile tanımların anlaşılması ve doğru çizimler yapılması konusunda sorular da değerlendirmelerde yer alacaktır.  
 

MATEMATİK ve GEOMETRİ 10 - 10. Sınıf zorunlu ders (6 saat)

10. sınıf Matematik & Geometri dersleri haftada 6 ders saati olarak verilmektedir. İşlenen konular şunlardır: fonksiyonların tanımı, fonksiyonların bileşkesi, fonksiyonun tersi, fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların dönüşümü, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden eşitsizlikler, ikinci dereceden fonksiyonlar, polinomlar, polinomların grafiği, parçalı fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, dik üçgende trigonometrik oranlar, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, toplam ve fark formülleri, yarım açı formülleri, dönüşüm-ters dönüşüm formülleri, trigonometrik denklemler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler, katı cisimlerin alan ve hacmi.
Grafik çizen hesap makineleri tüm derslerde kullanılmaktadır. Evde çalışma zorunluluğu vardır. Bu dersin amacı, calculus (analiz) dersine girmeden önceki konuların (pre-calculus, trigonometri, logaritma ve üç boyutlu cisimler) en ileri düzeyde kavranmasını sağlamaktır. Öğrencilerin sorularını sorarken ve açıklama yaparken sürekli olarak İngilizce konuşmaları gerekmektedir.
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, görevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır. Sözlü ve yazılı matematiksel terimlerin İngilizce’de doğru kullanılmasının yanı sıra, teoremlerin uygulanması, ispatlaması ve özellikleri ile grafiklerin analizi ile ilgili sorular da değerlendirmelerde yer alır.
 

11. sınıf zorunlu Matematik dersi için her öğrenci 2 seçenekten birini seçmelidir.

1. Seçenek: MEB müfredatında olan Matematik (Calculus) ve Geometri 11 dersi

2. Seçenek : Resmi bir AP dersi olan ve almak için belli koşulları sağlamanız gereken AP Calculus AB ve Geometri dersi

 

MATEMATİK & GEOMETRİ 11– 11. Sınıf (7 saat)

11. Sınıf matematik & Geometri dersi haftada 7 ders saati olarak tüm öğrencilerin alması zorunlu bir derstir. Matematik ve geometri olmak üzere iki kısımdan oluşur.  Matematik dersi aşağıdaki konulardan oluşur: diziler ve seriler, limit, türev ve integral. Geometri dersinde, yıl boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Üçgenlerde Eşlik, Benzerlik ve Alan, Dörtgenler ve Alanları, Çember ve Daire.
Grafik çizebilen hesap makineleri özellikle fonksiyonların grafikleri incelenirken, limit ve türev konusunu kavramada yoğun olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin, sebep sonuç ilişkisini kurmaları, doğrulama yapmaları, eleştirel düşünmeleri, problemleri İngilizce anlatabilmeleri ve teknolojiyi değişik alanlarda kullanmaları beklenilmektedir.
Bu derste hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme-değerlendirmeler yapılmaktadır. Süreç odaklı ölçme aktiviteleri sınıfta ya da evde tamamlanabilir. Akabinde öğrencilere dönüt verilir. Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirmelerde öğrenme davranışlarının entegrasyonu, görevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır.
Ölçme ve değerlendirmeler, müfredatın daha geniş bir yelpazesini kapsayan kısa cevaplı soruların yanı sıra öğrencilerin karmaşık, derinlemesine bir anlayış sergilemelerine; bilgi, ilke ve uygulamaları vurgulayacak şekilde öğrenmeleri için onları motive eden yapılandırılmış soruları içerir.

AP CALCULUS AB - GEOMETRİ – 11. Sınıf  (7 saat)

Bu dersin ön koşulu bulunmaktadır. Bu dersi seçebilmek 10.sınıf 1. Dönem Matematik dersinin not ortalamasının en az %85 olması gerekmektedir.
 
Textbook: Calculus: Finney, Demana and Waits
 
AP Calculus AB ve Geometri 11.sınıf öğrencileri için verilen 7 ders saatlik seçmeli bir derstir. Öğrenciler, bu dersi 11. sınıf zorunlu matematik dersi yerine seçebilirler. Bu dersi seçecek olan öğrencilerin 10. Sınıf matematik dersinin birinci dönem sonu notu en az %85 olması gerekmektedir. UAA olarak onaylanmış bir AP Calculus AB müfredatımız vardır ve bu derste bu program sunulmaktadır. Üç ana konu, Limit ve Süreklilik, Türev ve İntegraldir. Mayıs ayındaki AP sınavlarından sonra MEB müfredatında bulunan ancak AP dersinde işlenmemiş olan Diziler, Seriler ve Mantık konuları anlatılmaktadır. Calculus konularına ek olarak yıl boyunca belirtilen Geometri konuları işlenmektedir: Üçgenlerde Eşlik, Benzerlik ve Alan, Dörtgenler ve Alanları, Çember ve Daire.
Matematiğe ilgisi olan öğrencilerimizin Mayıs ayında yapılan AP Calculus AB sınavına girmeleri tavsiye edilir. Amerika’daki birçok üniversite, yüksek AP sınav sonuçlarını 3 kredilik Calculus dersinin notu olarak saymaktadır.
Bu derste hem süreç hem de sonuç değerlendirmeleri yapılmaktadır. Süreç değerlendirme aktiviteleri sınıfta ya da evde tamamlanabilir ve öğrencilere dönüt verilir. Sonuç değerlendirmelerde öğrenme davranışlarının entegrasyonu, görevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır. Calculus için yapılan her iki tür değerlendirmede de AP sınavlarını yansıtan sorular kullanılmaktadır. Bu sorular hem türev ve integralin kurallarının ispatını hem de bu kuralların uygulanmasını içermektedir.
 

AP STATISTICS – 11. Sınıf  seçmeli ders (4 saat)  

AP Statistics seçmeli dersi 11. veya 12. sınıfta sadece bir kez alınabilen bir College Board tarafından onaylanmış bir derstir. Bu derste AP statistics sınavının müfredatında yer alan tüm konular işlenecektir. Veri toplama, analiz etme ve sonuç çıkarma üzerinde durulacaktır. Öğrenciler araştırma ve deneylerden sonuç çıkarıp analiz edecektir. Öğrenciler olasılık ve simülasyonlar aracılığıyla şans olayları için modeller oluşturacaktır. Örnekleme dağılımlarını anlamak, güven aralıkları ve hipotez testleri için mantıksal yapıyı sağlayacaktır. Öğrenciler sık sık gerçek verilerin sözlü ve yazılı analizlerini yapacaklardır. Mayıs ayında yapılacak AP Statistics sınavından geçerli not alan öğrenciler yurtdışı üniversitelerin birçoğunda bir dönemlik istatistik dersinden muaf olacaklardır. 
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, ödevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır. AP statistics sınavında sorulan sorulara benzer sorular sorulmaktadır.
 

MATEMATİK 12 (Discrete Mathematics) – 12. Sınıf zorunlu ders (6 saat)  

Discrete Mathematics dersi 12. sınıflara verilen tüm öğrencilerin alması zorunlu bir derstir. Bu ders haftada dört ders saati olarak verilir. Bu derste işlenecek konular şunlardır: mantık, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, olasılık, istatistik; doğrunun analitiği; çemberin analitiği; konikler, vektörler, uzay geometrisi ve katı cisimler.
 
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, ödevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır. Değerlendirmelerde işlenen tüm konuların ispatı ve uygulanması sorulmaktadır.
 

AP CALCULUS BC – 12. Sınıf seçmeli ders (4 saat)  

Bu dersin ön koşulu bulunmaktadır. Bu dersi seçebilmek için 11.sınıf 1. Dönem Calculus veya AP Calculus AB dersinden en az %85 alınması gerekmektedir. Bu önkoşulu sağlamıyorsanız ama AP Calculus AB sınav notunuz 5 ise, AP BC dersini alabilmek üzere seçmeli derslerinizi değiştirmek için 12.sınıfın ilk haftasında başvuru yapabilirsiniz. Bu durumda elbette tüm seçmeli dersler değişecektir ve bazılarının değişmesi ise mümkün değildir.  
 
AP Calculus BC 12. sınıf öğrencileri için verilen 4 ders saatlik seçmeli bir derstir. Bu dersi seçecek olan öğrencilerin 11. Sınıf matematik dersinden birinci dönem sonu notu en az %85 olması gerekmektedir. UAA olarak onaylanmış bir AP Calculus BC müfredatımız vardır ve bu derste bu program önerilmektedir. AP Calculus AB konularının tekrarından sonra diziler, seriler ve parametrik, vektörel ve kutupsal fonksiyonlar işlenecektir.
Matematiğe büyük ilgisi olan öğrencilerimizin Mayıs ayında yapılan AP Calculus BC sınavına girmeleri tavsiye edilir.  Amerika’daki birçok üniversite, yüksek AP sınav sonuçlarını 6 kredilik Calculus’a giriş dersinin notu olarak saymaktadır. Bu ders üniversitede matematik dersi almaya devam edecek öğrencilerimize tavsiye edilir.
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, ödevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır. Değerlendirmelerde, AP Calculus BC sınavında sorulan sorulara benzer sorular sorulmaktadır.
 

AP STATISTICS – 12. Sınıf  seçmeli ders (4 saat)  

AP Statistics seçmeli dersi 11. veya 12. sınıfta sadece bir kez alınabilen College Board tarafından onaylanmış bir derstir. Bu derste AP Statistics sınavının müfredatının da yer alan tüm konular işlenecektir. Veri toplama, analiz etme ve sonuç çıkarma üzerinde durulacaktır. Öğrenciler araştırma ve deneylerden sonuç çıkarıp analiz edecektir. Öğrenciler olasılık ve simülasyonlar aracılığıyla şans olayları için modeller oluşturacaktır. Örnekleme dağılımlarını anlamak, güven aralıkları ve hipotez testleri için mantıksal yapıyı sağlayacaktır. Öğrenciler sık sık gerçek verilerin sözlü ve yazılı analizlerini yapacaklardır. Mayıs ayında yapılacak AP Statistics sınavından geçerli not alan öğrenciler yurtdışı üniversitelerin birçoğunda bir dönemlik istatistik dersinden muaf olacaklardır. 
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, ödevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır. AP Statistics sınavında sorulan sorulara benzer sorular da sorulmaktadır.
  

ÜNİVERSİTE SINAVLARI İÇİN MATEMATİK  – 12. Sınıf seçmeli ders (4 saat)

“Üniversite Sınavları için Matematik” dört saatlik seçmeli bir derstir. Daha önceki yıllarda işlenmiş olan bazı matematik konularının tekrar edildiği bir derstir. Bu derste, öğrenciler üniversite giriş sınavlarında sorulan soruları çözmek için ihtiyaç duydukları matematik konularında çalışacaklardır. Üniversite sınavında matematik sorularını cevaplayacak tüm öğrencilerin alması tavsiye edilir. Yıl boyunca, TYT ve AYT konularının üzerinden geçilecektir. Bunlar, “temel kavramlar, asal sayılar, faktöriyel, basamak kavramı, bölünebilme kuralları, mutlak değer, rasyonel sayılar, denklem ve eşitsizlik, EBOB-EKOK, oran-orantı, üslü ve köklü sayılar, problemler, kümeler, fonksiyon, polinomlar, ikinci derece denklemler, parabol, trigonometri, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, dizi ve seriler, limit, türev ve integral” dir.
Değerlendirmelerde sınıf içi katılım, ödevlerin zamanında tamamlanması, quizler ve sınavlar temel alınacaktır.
Değerlendirmelerde ucu açık sorular sorulacaktır.