HAZIRLIK MATEMATİK  - Hazırlık Sınıfı zorunlu ders (2 saat)

 

Hazırlık sınıflarındaki matematik dersleri ÜAL’ye yeni gelen öğrenciler için matematiğe giriş dersidir. Dersin ana amaçları matematikle ilgili İngilizce terimleri öğrenmek veya gözden geçirmek ve aynı zamanda ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrar etmek ve geliştirmektir. Bu ders, öğrencilere İngilizce dil yeteneklerine başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar genişletilmiş bir süreklilik sağlamaktadır. Öğrenciler, grafik çizebilen hesap makineleri ile tanıştırılacaklardır.

 

MATEMATİK & GEOMETRİ 9 (ALGEBRA 2 & GEOMETRY) - 9. Sınıf zorunlu ders (6 saat)

 

9. sınıf Matematik & Geometri dersleri (Algebra 2 & Geometri) haftada 6 ders saati olarak verilen ve tüm öğrencilerimizin alması zorunlu olan bir derstir. Yıl içinde işlenen konular şöyledir: Sayılar, cebirsel ifadeler, bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlara giriş, sayı doğrusu,  doğrunun analitiği, orta nokta ve uzaklık bulma, doğrusal denklem ve eşitsizlik sistemleri, mutlak değer, polinomlara giriş ve çarpanlara ayırma, üslü ve köklü çokluklar, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler, kümeler, modüler aritmetik, problemler, paralel doğrularda açılar, üçgende açılar, üçgen eşitsizliği çokgenler, eş üçgenler, özel üçgenler ve dörtgenlerde açılar.

 

MATEMATİK 10 (PRE-CALCULUS & TRİGONOMETRİ & GEOMETRİ) - 10. Sınıf zorunlu ders (6 saat)

 

10. sınıf Matematik & Geometri dersleri haftada 6 ders saati olarak verilmektedir. İşlenen konular şunlardır: fonksiyonların tanımı, grafiği, özellikleri ve modelleme, polinomlar, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler ve fonksiyonlar, modelleme, yüksek dereceden fonksiyonların grafiği, parçalı fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, trigonometrik denklem ve fonksiyonlar, trigonometrinin geometriye uygulanması, toplam formülleri, üçgende ve dörtgende açı ve uzunluk bulma.

analyze, think critically, explain problems in English and use technology in different ways by the end of the course.

 

 

MATEMATİK 11 (CALCULUS) – 11. Sınıf (4 saat)

 

11. Sınıf matematik dersi hafatada 4 ders saati olarak tüm öğrencilerin alması zorunlu bir derstir. Konuları şunlardır: tümevarım; diziler ve seriler; fonksiyonların limitleri; süreklilik; türev; integral.

 

 

MATEMATİK 11 (AP CALCULUS AB) – 11. Sınıf  (4 saat)

 

MATEMATİK 11 (CALCULUS) almayan öğrenciler için zorunlu derstir.

 

Textbook: Calculus: Finney, Demana and Waits

 

AP Calculus AB 11. sınıf öğrencileri için verilen 4 ders saatlik seçmeli bir derstir. Öğrenciler, bu dersi 11. sınıf zorunlu matematik dersi yerine seçebilirler. Bu dersi seçecek olan öğrencilerin 10. Sınıf matematik dersinden en az %80 almış olmaları gerekmektedir. ÜAL olarak onaylanmış bir AP Calculus AB müfredatımız vardır ve bu derste bu program önerilmektedir. Üç ana konu, türev, integral, dizi ve serilerdir.

 

 

GEOMETRİ 11 – 11. Sınıf zorunlu ders (3 saat)

 

Ders Kitabı: Öğretmen tarafından hazırlanmış materyaller

 

11. sınıfta geometri haftada 3 ders saati olarak verilen, tüm öğrencilerin alması zorunlu bir derstir. Bu derste, öğrencilerin geometrik teoremlerin ispatlanmasının yanısıra çokgenlerin ve çemberlerin özelliklerini keşfetme yoluyla sebep sonuç ilişkilerini kurmalarına ağırlık verilmektedir. Öğrenciler, Öklid geometrisini problemlere uyguladıkları gibi geometrinin içindeki bağlantıları yansıtacaklardır.

 

Ders yılı, Öklid Geometrisinin temal taşlarının bir tekrarı ile başlar. Benzerlik, eşlik, çokgenler, çemberler, alanlar ve katı cisimlerin tanımları, özellikleri, teoremleri ve postülatlarıyla devam eder. Yıl boyunca, uygulanabilir yerlerde analitik geometri konularına da yer verilir.

 

ANALİTİK GEOMETRİ – 11. Sınıf seçmeli ders (3 ders saati)

 

Analitik Geometri 11. veya 12. Sınıfta seçilebilen 3 saatlik bir derstir. Bu ders, geometrik özellik ve teoremlerin koordinat sisteminde inceler. Bu dersin konuları, doğrunun ve çemberin analitiği, konikler ve vektörlerdir. Bu konular YGS ve LYS sınavlarında soru olarak çıkmaktadır ve bu konulara, derin bir matematik anlayışına sahip olmak için ihtiyaç duyulmaktadır.

 

MATEMATİK 12 (CALCULUS) – 12. Sınıf (4 saat)  

 

Calculus dersi 12. sınıflara verilen 11. Sınıf matematiğinin devamı niteliğindeki, klasik matematik dersidir. Bu ders haftada dört ders saati olarak verilir. Bu dersin üç ana konusu türev, integral ve vektörlerdir. LYS’de sayısal bölüm sınavını alacak veya üniversitede matematik derslerine devam edecek olan tüm öğrencilerimiz için bu ders çok önemlidir.

 

 

MATEMATİK 12 (AP CALCULUS AB) – 12. Sınıf (4 saat)  

 

Textbook: Calculus: Finney, Demana and Waits

 

AP Calculus AB 12. sınıf öğrencileri için verilen 4 ders saatlik seçmeli bir derstir. Bu dersi seçecek olan öğrencilerin 11. Sınıf matematik dersinden en az %80 almış olmaları gerekmektedir. ÜAL olarak onaylanmış bir AP Calculus AB müfredatımız vardır ve bu derste bu program önerilmektedir. Üç ana konu, türev, integral ve vektörlerdir.

 

ANALİTİK GEOMETRİ – 12. Sınıf seçmeli ders (2 ders saati)

 

Analitik Geometri 11. veya 12. Sınıfta seçilebilen 2 saatlik bir derstir. Bu ders, geometrik özellik ve teoremlerin koordinat sisteminde inceler. Bu dersin konuları, doğrunun ve çemberin analitiği ve koniklerdir. Bu konular YGS ve LYS sınavlarında soru olarak çıkmakta ve bu konulara, derin bir matematik anlayışına sahip olmak için ihtiyaç duyulmaktadır.

 

GEOMETRİ 12 – 12. Sınıf seçmeli ders (2 saat)

 

12. sınıf geometri dersi haftada 2 ders saati olarak verilen seçmeli bir derstir. 11. Sınıf geometri dersinin kısa bir tekrarından sonra, öğrenciler 3 boyutlu geometri ve vektörler üzerine çalışacaklardır. Bu derste, YGS ve LYS sınavlarında sorulan geometri konularında uzmanlaşacaklardır. Geometri konusundaki bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilerin alması tavsiye edilir.

 

YGS MATEMATİK 12 – 12. Sınıf seçmeli ders (4 saat)

 

YGS matematik 12, dört saatlik seçmeli bir derstir. Daha önceki yıllarda işlenmiş olan YGS matematik konularının tekrar edildiği bir derstir. Bu derste, öğrenciler YGS sorularını çözmek için ihtiyaç duydukları matematik konularında uzmanlaşacaklarıdr. YGS matematik konularını tekrar etmek isteyen tüm öğrencilerin alması tavsiye edilir.