Bu yıl tüm hazırlık öğrencileri ders programlarını desteklemek amacıyla Ipad kullanacaklardır. Pearson'ın My Grammer Lab online çalışmaları öğrencilere gramer ve yazma becerilerini destekleyerek pratik yapma imkanı suncaktır.

Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri Achieve 3000 programını takip edeceklerdir. Bu programla öğretmenlerinin de takip edebileceği şekilde okuması gereken makaleleri kendi seviyelerinden başlayarak daha ileri bir seviyeye taşıyabileceklerdir. Öğrenciler bu programı Ipad'leriyle ya da evde bulunan bilgisayarlarıyla kullanabilirler. Sonuçlar öğretmenler tarafından takip edilip ders notunun bir parçası olarak değerlendirilecektir.

 

HAZIRLIK SINIFI
 

Hazırlık programı, öğrencileri Lise’ye hazırlayan 1 yıl süreli yoğun bir programdır. Amaç, öğrencinin lise için gerekli İngilizce seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. Toplam 22 saatlik program, Edebiyat, Dil Teknikleri ve İletişim Becerleri olmak üzere üç ana dersten oluşur. Öğrenciler hazırlık sınıfı dönem ödev projelerini İngilizce dersinden almaktadırlar.

 

Ders Kitapları:

Longman Dictionary

The Pearl by Steinbeck

The Diary of Anne Frank (play format) by Goodrich and Hackett

MyGrammarLab by Foley and Hall

Classical and World Mythology by Nextext

Discovering Fiction 2 by Kay and Gelshenen

Elements of Literature by Holt Rinehart

A Pocket Style Manual

Achieve 3000

 


9. SINIF 
 

İngilizce programı haftada 7 saattir. Seçmeli İngilizce dersi ile birlikte toplam 9 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce dersi edebiyat, dilbilgisi, sözlü iletişim, analiz ve aşamalı kompozisyon yazma ve inceleme esasına dayanır. Derste yapılan çalışmalar tüm konularda alıştırma, proje çalışmaları ve sözlü sunumlardan oluşur. Ders, aynı zamanda araştırma, yazma, sözlü iletişim, çalışma becerileri, dilbilgisi, eleştirel düşünce ve okuma becerilerini geliştiren bir derstir. Öğrenciler, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar.

 

Ders Kitapları:

The Outsiders by Hinton (summer reading into grade 9)

The Giver by Lowery

House on Mango Street by Cisneros

Twelve Angry Men by Rose

Longman Dictionary

Achieve 3000

A Pocket Style Manual


Seçmeli Dersler: Drama 9, Dil Stratejileri, Gazetecilik, Genç Yetişkinlere Yönelik Edebiyat, Yaratıcı Yazma, Topluluk Önünde Konuşma, Okur Tiyatrosu 

 

10. SINIF
 

İngilizce dersi Amerikan, İngiliz ve dünya edebiyatından çeşitli kitapların okunduğu, incelendiği, araştırıldığı ve temalarının görüşüldüğü, haftada 5 saatlik bir derstir. Öğrenciler internet ve diğer elektronik kaynaklarla birlikte yazılı medyadan da yararlanarak bir araştırma projesi hazırlar. Bu derste öğrencilerin kompozisyonlarını inceleyerek ve düzelterek öğrenmeleri amaçlanır. Öğrenciler aynı zamanda dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar. Lise 11 yıllarında alacakları ILETS sınavı hazırlıklarına 10. sınıfta başlanmaktadır.

 

Ders Kitapları:

The Alchemist by Coelho (summer reading into the grade)

Things Fall Apart by Achebe

Catcher in the Rye by Sallinger

Curious Incident of the Dog in the Night Time by Haddon

Three Theban Plays by Sophocles

Writers’ Inc

Longman Dictionary

A Pocket Style Manual

 

Seçmeli Dersler: Drama 10 ve Yazarlar Çalışması
 

İngilizce 10 - IB Dil ve Edebiyat  

10. sınıf IB dersi Dil ve Edebiyat’ta öğrenciler haftada 5 derse girer. 10. sınıf programı öğrencilere rehberlik eder ve IB dersine alışmalarını sağlar. İlk dönemde ders gerekliliklerinin anlaşılması ve IB programında başarılı olabilmek için okuma ve yazma alışkanlıklarının ve tekniklerinin edinmesi sağlanır; bu sırada program ikinci dönemine geçer. Dersi üst veya standart seviyede alan öğrenciler arasında bir ayrım belirlenmeyecektir.

 

Ders, öğrencilere farklı metin türlerinin ayrımına varabilirken bu metin türlerinin tonu, okuyucusu ve stilini analiz etmek için gereken yöntemleri kavramaya vurgu yapacaktır. 10. sınıfların odak teması veya alanı Dil, Topluluklar ve İnançlar ile Dil ve Gelenektir. Öğrenciler yazma atölyeleri ve arkadaş editörlüğü aracılığıyla IB topluluğunun bireyleri olarak birbirlerine destek vermeleri için teşvik edilecektir. Tez hazırlığı sırasında öğrenciler I-Search makalesi tamamlayacak, bu makale onlara tutarlılık, veritabanları ve röportajları tanıtacaktır.

 

Her dönem üç ortak yazılı değerlendirme yapılması gerekir. Bu değerlendirmeler öğrencilerin resmi IB değerlendirmelerinde kendilerinden beklenenlere alışmaları amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle Yazılı Görevler, Sözlü Yorumlar ve Konuşma Etkinlikleri gibi etkinlikler değerlendirmelere dahil olacaktır. Sözlü notları quiz’ler, ödevler ve sınıf çalışmaları, derse katılım (İngilizce kullanımı) ile projelere göre değerlendirilir. Öğrencilerin sınıf dışında da okuması, araştırması ve çalışması beklenir.

 

2014-2015 metin listesinde şunlar bulunur:

The Alchemist (yazın okunacak) Paulo Coelho

Oedipus Rex (Three Theban Plays kitabından) - Sophocles

Things Fall Apart – Chinua Achebe

English A: Language and Literature- Course Companion- Allison & Chanen

The Awakening (11. sınıfa geçerken yazın okunacak)- Kate Chopin 

 

 

11. SINIF
 

11. sınıfta İngilizce dersi haftada 5 saattir. Dersin amacı çeşitli konulardaki kitaplarla öğrencilerin İngilizce düzeylerini korumalarını sağlamaktır. Kompozisyon yazmada karşılaştırmalı ve tartışmalı yöntemler kullanılır. Öğrenciler, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu  gibi konular üzerinde çalışırlar. Lise 11 öğrencilerinin tamamı Shakespeare Day etkinliğinde rol almaktadırlar. Ayrıca Mayıs ayında tüm Lise 11 öğrencileri nternational English Language Testing System (IELTS) sınavına girmektedirler.
 

Ders Kitapları:

The Chocolate War by Cormier (summer reading into the grade)

1984 by Orwell

The Crucible by Miller

Macbeth by Shakespeare

Writers’ Inc

Longman Dictionary

A Pocket Style Manual

Persepolis (summer reading into grade 12)


Elective Subjects: English SAT, Honors American Literature, American Literature

 

12. SINIF
 

İngilizce dersi haftada 5 saattir. Öğrenciler daha önce kazandıkları dilbilim becerilerini pratiğe geçirir. Bu derste öğrenciler üniversite başvuru kompozisyonları dahil farklı yazı formatları üzerinde çalışır. Okuma, tartışma, yazarların fikirleri üzerine incelemeler yapar, belgesel yapımlarını analiz ederler. 
 

Ders Kitapları:

The Kite Runner by Hosseini

A Streetcar Named Desire by Williams

Writers’ Inc

Longman Dictionary

Persepolis

 

Seçmeli Dersler: Sinema İncelemeleri, İleri Düzey Dünya Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı