Beden Eğitimi programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Sağlıklı düşünmek ve bu düşünce ışığında fiziksel özelliklerini geliştirmeye çalışmak,
  • Sağlıklı bir yaşam için spor bilincine sahip olmak, sporu yaşam tarzı olarak benimsemek,
  • Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabileceği uygun spor branşlarını seçmek,
  • Sportif oyunlarda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte hareket edebilmenin önemini kavramak,
  • Liderlik özelliklerini ortaya çıkarmak,
  • Sportif oyunlarda kazananı kutlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğrenmek,
  • Özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve aynı zamanda eleştiriye açık bir birey olabilmek,
  • Atatürk’ün spor ve sporcuya verdiği önemi kavramak, bu doğrultuda hareket etmek,
  • Yerinde ve zamanında doğru karar verebilmek,
  • Beden eğitimi ve spordaki gelişmeleri takip etmek.