MATEMATİK BÖLÜMÜ HEDEFLERİ

 

Öğrenciler;

 

1) matematiğin değişik alanları arasında bağlantılar kurabileceklerdir.

2) matematiği İngilizce öğrenecekler ve İngilizceyi kullanarak etkili iletişim kurabileceklerdir.

3) mantıksal bir süreç içinde hipotez yaratıp test edebilen eleştirel düşünebilen bireyler olacaklardır.

4) grafik çizebilen hesap makineleri veya bilgisayar gibi teknolojileri ne zaman kullanacaklarını bileceklerdir ve ileri seviyede kullanabileceklerdir.

5) yapılmış sebeplendirmeleri sistematik ve anlaşılır bir şekilde sözlü ve yazılı olarak doğrulama alışkanlığını geliştireceklerdir.

6) ispat ve doğrulama yöntemlerini kullanarak matematiği derinlemesine anladıklarını göstereceklerdir.

7) değişik durumlara uygulanabilecek problem çözme teknik ve stratejileri geliştireceklerdir.

8) sistemli çalışma alışkanlıklarını geliştirerek ve görevlerini zamanında tamamlayarak kişisel organizasyonu öğreneceklerdir.

9) herkesin düşüncesini ifade etme ve biri onun düşüncesine katılmasa bile dinlenilme hakkına sahip olduğunu öğreneceklerdir.