İngilizce programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

 • Her türlü durumda kendilerini güvenle ve akıcı olarak ifade etmek,
 • Eleştirel bakış açısıyla okumak, analiz etmek ve farklı türde metinler üzerinde tartışabilmek,
 • Okuyarak diğer kültürleri keşfetmek,
 • Edebi metinler üzerindeki sosyal, tarihsel, kültürel ve biyografik etkileri değerlendirebilmek,
 • İngilizce'yi hatasız yazabilmek için yazım sürecinden yararlanmak,
 • Bilgilendirme, açıklama yapma, ikna etme, analiz etme ve/veya eğlendirme amacıyla öyküsel, edebi, açıklayıcı, değerlendirici ve akademik yazılar yazabilmek,
 • Bilgi okuryazarı olmak,
 • Çeşitli durumlarda etkili dinleme stratejileri göstermek,
 • Doğrudan yapılan önerileri / talimatları, çağrışımları ve çıkarımları anlayabilmek,
 • Not tutabilmek ve geliştirebilmek,
 • Basılı metin, elektronik veritabanları ve internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve sentezleyebilmek,
 • Kaynakları doğru şekilde belirtebilmek,
 • Teknolojiyi kullanarak sunum becerilerini geliştirmek.