ETKİNLİKLER

Fen Bilimleri programı doğrultusunda öğrencilerin edinmesi hedeflenen bilgi ve becerilerin kazanılmasında ders dışı etkinlikler önemli rol oynar. Ders dışı etkinlikler aracılığıyla öğrenciler uygulamalı çalışmalarda grup içinde görev alır. Bu etkinlikler sayesinde başka okullardaki yaşıtlarıyla da iş birliği yapmayı öğrenirler. Aşağıda öğrencilerimizin geçmiş yıllarda katıldığı ve düzenlediği örnek etkinlikler yer almaktadır.

 

Mol Günü Kutlaması

Her yıl 23 Ekim günü tüm dünyada ve okulumuzda mol günü olarak kutlanmaktadır. Bu günde öğrencilerimiz okul bahçesinde çeşitli görsel ve eğlenceli kimya deneyleri yaparak mol günü etkinliğine katılmaktadırlar. Etkinliğin temel amaçlarından bir de öğrencilerin ‘Mol Kavramı’ konusu üzerinde düşünmelerini sağlamaktır.

 

JETS Yarışması:

JETS Teams yarışması Amerika’daki eyaletler ile eş zamanlı gerçekleştirilen uluslararası bir yarışmadır. Yarışma fen bilgisi, matematik ve mühendislik becerilerinin bir karışımıdır.

Her yıl belirli bir konu üzerinde öğrencilerimiz 3 aşamalı olarak yarışmaktadırlar.

1. Aşama: Öğrenciler kendilerine verilen konu üzerinde takım arkadaşları ile birlikte araştırma yaparak vaka analizlerini kompozisyon şeklinde sunmaktadırlar.

2. Aşama: Öğrencilerimiz o yılki temaya ait 80 tane problemin hesaplamalarını içeren çoktan seçmeli soruları takım arkadaşları ile birlikte çözmektedirler.

3. Aşama: Bu bölümde öğrencilerimizin yönergelere uygun olarak okulda edindikleri bilgiler ve beceriler ışığında sentez yaparak sağlam, yaratıcı bir çalışma ile yeni bir ürün inşa etmeleri beklenmektedir.

Ülkemizde birincilik alan takım yarışmanın bir sonraki ayağına katılmak için Amerika’ya gitme hakkını kazanmaktadır.

2016-2017 yılında okulumuz Türkiye birincisi olup Amerika’ya gitmeye hak kazanmıştır.

İlgili web sitesi: http://teams.tsaweb.org/

 

BEST (Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte)

BEST Mühendislik yarışması Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Kulübü öğrencilerinin kampüsümüzde düzenlediği bir yarışmadır. Verilen kısıtlı zamanda ve kısıtlı malzemelerle kendilerine verilen konuya uygun olarak ürün inşa etmeleri beklenmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan ürünler dayanıklılık, bütçe, yaratıcılık gibi unsurlar da göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Yarışma sonunda tüm grupların ürünlerinin efektifliği bütün katılımcıların önünde denenerek, yarışmanın birincisi seçilmektedir. Okul birincisi, diğer okulların birincilerinin de yer aldığı “BEST of BEST” yarışmasında okulumuzu temsil etme hakkı kazanmaktadır.

 

UAA Lab Skills Challenge (UAA Deney Becerileri Yarışması)

Okulumuz bünyesinde laboratuvar becerilerini geliştirmek amacı ile öğrencilerimiz tarafından düzenlenen bu yarışma Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında deney tasarlama yarışmasıdır. Her alanın belirli bir yarışma sorusu ve bu soruya ilişkin kurulması gereken bir deney düzeneği vardır. Yarışma sonunda öğrenciler deney sonuçlarını içeren bir sunum yapmaktadırlar. Bunun neticesinde her alanda yarışmanın birincileri seçilmektedir.