SOSYAL BİLİMLER GÜNÜ

 

Okulumuzda her yıl öğrencinin araştırma becerisini geliştirmek,bilgisini derinleştirmek amacıyla verilen projelerin jüri önünde sunumlarının gerçekleştiği Sosyal Bilimler Günü düzenlenmektedir.

 

AMERİKAN OKULLARI SOSYAL BİLİMLER FUARI

 

Üsküdar, Tarsus, İzmir Amerikan Liseleri’nin öğrencileri ve öğretmenleri arasındaki etkileşimi güçlendirmek, öğrencilerin sosyal bilimlere ilgisini artırmak, bu alandaki bilimsel nitelikteki çalışmaları desteklemek amacıyla SEV Amerikan Okulları arasında dönüşümlü olarak düzenlenir. Fuara katılmak isteyen öğrenciler bilimsel ölçütlere uygun projeler hazırlar ve etkinlik günü projelerini sözlü olarak sunarlar. Projeler akademisyenler tarafından değerlendirilerek alanlarında en iyiler seçilir. Her katılımcıya sertifika verilir.

 

SOSYAL BİLİMLER BAŞARI ÖDÜLÜ

 

Sosyal Bilimler Bölümü her öğretim yılının sonunda başarı ödülleri verir. Ödül verilecek öğrenciler bölüm öğretmenlerinin görüşleriyle belirlenir. Ödüller öğrencilerin çalışmalarını destekleyici, ivme kazandırıcı niteliktedir. Sosyal Bilimler derslerinin tümünde (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe) sınıf içi performansları yüksek olan, çalışmalarında kaliteye, sürekliliğe, yaratıcılığa ve bilimselliğe yer veren, bölüm aktivitelerine katılan öğrenciler Sosyal Bilimler Başarı Ödülü kazanmayı hak eder. Bu ödül yalnızca akademik başarı anlamına gelmez. Akademik başarı etkinliklerle, davranış ve tutumlarla desteklenir.

 

GEZİLER

Sosyal Bilimler programını desteklemek amacıyla;

 

  • 9. sınıf öğrencileri ile “Üsküdar”,
  • 10. sınıf öğrencileri ile “Harbiye Askeri Müzesi”,
  • 11. sınıf Seçmeli Coğrafya öğrencileri ile “Santral İstanbul Enerji Müzesi” gezisi düzenlenir.

 

Gezilere bütün öğrencilerin katılımı zorunludur, çünkü gezi kapsamında görülecek bütün mekânlar ve bölgenin coğrafi özellikleri Coğrafya, Tarih, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin sınavlarında soru olarak yöneltilir. Gezilerin amacı, öğrencilerin derslerde karşılarına çıkan bilgileri, değişik mekânlarda yapacakları çalışmalarla öğrenmelerini sağlamaktır. Deneyimlerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kalıcı kıldığı bir gerçektir. Geziler sayesinde öğrenciler sosyal bilimler alanıyla ilgili gözlem yapma ve yaşayarak öğrenme şansı bulur.

 

PSİKOLOJİ ÇALIŞTAYI

 

“Sosyal Psikoloji Tutum ve Davranışlar “ temasıyla düzenlenen ve değişik okullardan öğrencilerin katıldığı çalıştay iki aşamalıdır:

 

Birinci aşamada Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe bölümü akademisyenlerinin desteğiyle atölye çalışması yapılır. Atölye çalışmasında akademisyenler, öğrencilere problem alanının tanıtılması, nasıl bir çalışma yapılabileceği, kullanılacak yöntemlerin neler olacağı ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi verir.

 

İkinci aşamada ise öğrenciler, atölye çalışmasında belirledikleri açılım çerçevesinde konular seçip, o kohu üzerine sunum hazrlar. Sunumlar yapıldıktan sonra tartışılır. Çalıştaya katılan akademisyenler sunumları değerlendirir.

 

Çalıştayın amacı, öğrencilere belli bir konuda araştırma yaparken problemi tanımlamayı, araştırma için uygun yöntemleri belirleyip doğru kullanmayı, sorgulamayı, bilgileri sentezleyerek aralarında ilişki kurmayı öğretmek; eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazandırmaktır.

 

FELSEFE OLİMPİYATI

 

Yaratıcı düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, çağdaş dünyanın düşünsel ve etik problemleri üzerinde düşünme yeteneği kazandırmak ve uluslararası felsefe olimpiyatına öğrenci seçmek üzere her yıl Mart ayının ilk Pazar günü Türkiye genelinde on merkezde Felsefe Olimpiyatı düzenlenir.

 

Olimpiyata her okul bir öğrenci ile katılır. Öğrencilere çeşitli filozoflardan üç alıntı verilir. Bunlardan seçtikleri biri üzerinde bir felsefi deneme yazmaları istenir. Yarışma bütün merkezlerde aynı gün ve saatlerde yapılır. Sorular Türkiye Felsefe Kurumu Derneği tarafından hazırlanır. Sınav bitiminde öğrencilere ve katılan okullara Türkiye Felsefe Kurumu'nun katılım sertifikaları verilir.

 

TERAKKİ’DE TARİH GÜNLERİ

 

Her yıl düzenlenen “ Terakki’de Tarih Günleri ”  “milliyetçilik, yurttaşlık, demokratikleşme, hoşgörü, öteki” gibi günümüzün önyargılarla dolu kavramlarını ve bu kavramlara bağlı  sorunlarını konu edinen  ve tartışmaya açan; bir yandan da  “hoşgörülü olmak, eleştiri kültürüne sahip olmak, farklılıkları yaşatmak, özgürleşmek” gibi ülkemiz ve dünyamız insanlarının ihtiyaç duyduğu değerleri, tarihsel bir perspektiften bakarak öğrencilerimizin  anlamasına   katkıda bulunan  bir etkinliktir.

Öğrencilerimiz bu etkinliklerde, söz konusu  temalarla ilgili hazırladıkları sunumları yüzlerce öğrenci karşısında paylaşmakta,  atölye çalışmalarına ve panellere katılmaktadırlar. Bu süreç, öğrencilerimizin ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olmalarına katkıda bulunmakta,  işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimsemelerine  yardımcı olmaktadır.

 

eTwinning:

 

e Twinning, AB’nin okullara yönelik Comenius programına dahil bir projesidir. e Twinning, katılımcı bütün ülke öğretmenlerinin kaydolabildiği ve birbirlerini bularak sanal ortamda tanışıp, fikirlerini ve örnek uygulamalarını paylaştıkları bir platformdur. Bu platform sayesinde en az iki Avrupa ülkesinden okul öğrencileri bir araya gelerek bir proje üzerinde, platformun sunduğu bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak çalışabilirler. Okulumuz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında, 11 Seçmeli Coğrafya –11 Fransızca dersi zü mreler arası işbirliği ile bu platforma üye olmuştur. Öğrencilerimizin Fransızca diline olan hâkimiyetlerini artırmak için yapılan bu çalışmalar 11 Seçmeli Coğrafya konu ve projeleri üzerinden her yıl yeni gelen grupla sürdürülmektedir. 2014-15 Eğitim-Öğretim yılındaki e Twinning, projemiz, Türkiye-Fransa- Ukrayna ortaklığıyla devam edecektir.