DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 9 – 9. Sınıf zorunlu ders (2 saat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurularak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılır. Konular işlenirken Atatürk İlkeleri ile bağdaştırılarak işlenir. Öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri, ilerideki iş ve meslek yaşamlarında olumlu ahlâkî davranışlar göstermeleri amaç edinilmiştir.

Öğrenciler 9. sınıfta; İnsan, Din ve Evren arasındaki ilişkiyi kavrayarak, insanın dünyadaki konumunu, farklı din algılarını, ibadet-temizlik ilişkisini, Hz. Muhammed’in hayatını, Kur’an’ın ana konularını, Değerleri, Laiklik-Din ilişkisi ile Türklerin İslamlaşmaları gibi konuları incelerler.

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 10 – 10. Sınıf zorunlu ders (1 saat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurularak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılır. Konular işlenirken Atatürk İlkeleri ile bağdaştırılarak işlenir. Öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri, ilerideki iş ve meslek yaşamlarında olumlu ahlâkî davranışlar göstermeleri amaç edinilmiştir.

Öğrenciler 10. sınıfta; Allah inancı bağlamında İslam dininin temel inanç esasları ile Allah’la iletişim yollarını, İnanç-İbadet ilişkisi ile başlıca ibadetleri, Peygamberimizin Kur’an’da geçen şekliyle kişiliğini, Kur’an’ın temel amaçlarıyla Kur’an’ı anlama ve yorumlamanın temel ilkelerini, İslam dini açısından hak ve özgürlüklerin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağını, Atatürk’ün dine bakışını ve İslam dininin bilime bakışını ve İslam alimlerinin bilime katkılarının ne yönde ve ne şekilde olduğu konularını incelerler.

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 11 – 11. Sınıf zorunlu ders (1 saat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurularak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılır. Konular işlenirken Atatürk İlkeleri ile bağdaştırılarak işlenir. Öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri, ilerideki iş ve meslek yaşamlarında olumlu ahlâkî davranışlar göstermeleri amaç edinilmiştir.

Öğrenciler 11. sınıfta kader - kaza kavramlarını ve kaderle ilgili diğer kavramları, İslam’da ibadetlerin ilklerini ve faydalarını, Hz. Muhammed’in şahsında İslam dininin insan modelini, İslam düşüncesindeki yorumları ve yorum farklılıklarını, İslam dininin aileye bakış açısını, Cumhuriyet dönemindeki din hizmetlerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapılanmasını ve görevlerini, İslam dininin estetik anlayışını kavrarlar.

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 12 – 12. Sınıf zorunlu ders (1 saat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurularak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılır. Konular işlenirken Atatürk İlkeleri ile bağdaştırılarak işlenir. Öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri, ilerideki iş ve meslek yaşamlarında olumlu ahlâkî davranışlar göstermeleri amaç edinilmiştir.

Öğrenciler 12. sınıfta; dünya hayatı ve İslam dini açısından hayatın anlamını, hata yapma ve hatadan dönmenin din açısından önemini, İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumları ve şahısları, İslam dininin barış algısını ve barışa katkısını, Atatürk’ün din öğretimine bakışını, yaşayan dinleri ve ortak özelliklerini kavrarlar.