Fen Bilimleri programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Çalışmalarını planlama, derslere hazırlanma ve doğru zamanlama gibi etkili çalışma alışkanlıları edinmek,

 • Bilimsel terminolojiyi doğru kullanmak, bilim kavramlarını İngilizce olarak ifade edebilmek,

 • Doğal olayları keşfederken bilimsel metotları anlamak ve uygulamak,

 • Bilimsel fikirleri değerlendirmek, sentezlemek, problem çözmek, doğru analiz ve hesaplama yapabilmek ve sonuçları uygun şekilde sunmak,

 • Grup çalışmalarında aktif rol alarak etkili iletişim ve liderlik becerileri geliştirmek,

 • Bilimsel kavram ve modelleri uygulayarak gözlem yapıp, yorumlayabilmek,

 • Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamına, teknolojiye ve araç gereçlere aşinalık kazanmak,

 • Uygulamalı çalışma yaparken kendinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğini koruma sorumluluğunun bilincinde olmak,

 • Güncel konularla ilgili karar alırken öğrendiği ilke ve kavramları kullanmak,

 • Gerçek yaşamdaki problemleri çözmede etkin yöntemler kullanabilmek için gerekli becerileri geliştirmek

 • Disiplinler arası ilişki kurma yönünde düşünme sistematiği geliştirmek,

 • Çevresel problemlerin kaynaklarının bilimsel anlamda sebeplerinin ve bunların doğurduğu etkilerin farkında olup çözüm geliştirme yönünde aktif olmak.