BİYOLOJİ 9 - 9. sınıf zorunlu ders (2 saat)

Ders kitabı: Sylvia S. Mader Biology ve kitap ile bağlantılı web sitesi

Bu dersin ana içeriği biyolojideki temel kavramlardır. Dersin amacı öğrencileri üst sınıflardaki biyoloji derslerine hazırlamak ve temel biyoloji terimlerini tanıtmaktır. Bu derste öğrenciler, biyolojinin temel kavramlarını kavrayacak, İngilizce dilini etkin bir biçimde kullanacaklardır. Bu derste işlenecek konular; Biyolojideki Kavram ve Metotlar, Hücrelerin Kimyasal İçerikleri, Hücrelerdeki Organik Bileşikler ve Hücre Zarından Madde Alışverişidir. Konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yapılacak laboratuvar çalışmaları aynı zamanda öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanmalarını sağlayacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantıları kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları, internet üzerinden verilen ödevler ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

Bu Biyoloji dersi tüm 9. sınıf öğrencileri içindir ve tüm temel kavramları kapsadığı için özellikle yine zorunlu olan 10. sınıf  Biyoloji dersi için bir alt yapı oluşturmaktadır.

 

 

SAĞLIK BİLGİSİ ve TRAFİK KÜLTÜRÜ – 9. sınıf zorunlu ders (1 saat)

 

Ders Kitabı: Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bilgisi Ve Trafik Kitabı

 

Bu dersin ana içeriği birinci dönemde sağlık bilgisinin temel kavramlarıdır. Dersin amacı öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı olmanın önemini kavramalarıdır. Bu dersin hedefleri arasında öğrencilerin kendi sağlıkları açısından daha duyarlı olmalarını sağlamak ve sağlıklarını korumak için yapılması gerekenleri öğretmek bulunmaktadır. Bu dersin hedeflerine ulaşmak için önemli gereksinimlerden biri de İngilizce diline hakim olmaktır. Bu derste işlenecek konular: Sağlığa Giriş, Kişisel Bakım, Yaşam Döngüsü, Bağımlılık ve Sağlık ve İlk Yardım. İkinci dönemde trafik kuralları, trafik güvenliği ve trafik kazaları konuları işlenecektir.

 

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantıları kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları, projeler ve sunumlar göz önünde tutulacaktır.

 

BİYOLOJİ 10 – 10. sınıf zorunlu ders (3 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 3 saatlik bir derstir. Bu dersin ana içeriği biyolojideki temel kavramlardır. Bu derste öğrenciler, canlıların yapısal bütünlüğünü ve doğadaki çeşitliliğini kavrayacaklardır. Bu dersin hedeflerine ulaşmak için en önemli gereksinim İngilizce diline hakim olmaktır. Bununla beraber öğrencilerin diğer fen dersleri ile biyoloji arasındaki ilişkileri kurması gerekmektedir. Bu derste işlenecek konular; Ekoloji, Hücre Bölünmeleri- Mitoz ve Mayoz; Eşeysiz ve Eşeyli üreme, Büyüme ve gelişme, Kalıtımdır. Konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yapılacak laboratuvar çalışmaları aynı zamanda öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanmalarını sağlayacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantılar kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları, internet üzerinden verilen ödevler ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

L10 Biyoloji dersi tüm 10. sınıf öğrencileri içindir. Bu ders Türkiye’deki Üniversite Sınavı; SAT II Biyoloji ve AP Biyoloji sınavlarının temel Biyoloji konularını kapsar.

 

BİYOLOJİ 10 IB İLERİ BİYOLOJİ - 10. sınıf IB programı seçmeli ders (5 saat)

Ders Kitabı: A. Damon, R. McGonegal, P. Tosto, W. Ward, Pearson Baccalaureate, Higher Level

IB Üst Düzey Biyoloji öğrencileri üniversite ve sonrasında bilimsel başarıya hazırlayan, zorlu bir programdır. IB öğrencilerine sunulan, haftada 6 saatlik bir seçmeli derstir.

Ders şu konulardan oluşur: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, ekoloji, evrim ve canlı çeşitliliği, nükleik asitler,genetik & evrim ve bitki biyolojisi.

IB Üst Düzey Biyoloji Programı öğrencilere şunları sağlar:

• geniş çaplı, dengeli fakat akademik anlamda zorlu ders programı

• eleştirel düşünce ve fikir yürütme becerilerinin gelişimi

• araştırma becerilerinin gelişimi

• bağımsız öğrenme becerilerinin gelişimi

• kültürler arası kavrama gelişimi

• global çapta tanınan üniversiteye giriş yeterliliği

Değerlendirmeler tüm öğrencilerin önemli kavramları anladığını şu şekilde test eder:

•  bilimsel yöntemleri, teknikleri ve terminolojiyi uygulayarak ve kullanarak

• bilimsel hipotezleri, araştırma sorularını ve tahminlerini, bilimsel yöntem ve teknikleri, bilimsel açıklamaları yapılandırarak, analiz ederek ve değerlendirerek

• etkili bilimsel araştırma için gereken işbirliği, kararlılık ve sorumluluk hissi ile kesinlik ve güvenle bilimsel araştırmaları yürütmek ve problem çözmek için gereken el becerisini göstererek.

Öğrencilerin üst düzey biyoloji dersindeki başarısı laboratuvar ekibinin çalışmaları ve raporları, quiz’ler, derse katılım, IBDP programının tüm gerekliliklerini tamamlama ve yazılı sınavlarla ölçülür.


 

İLERİ BİYOLOJİ 1 - 11. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 4 saatlik bir derstir. İleri Biyoloji 1 dersi, L10 Biyoloji dersinde öğrenilen konuları temel alır ve öğrencilerin 10. sınıfta öğrendikleri bilgileri kullanmaları beklenir. Lise 11. sınıf biyoloji dersi, insan vücudunun yapısını ve işleyişini açıklar, dış dünya ile olan ilişkisini irdeler ve canlılar arasındaki etkileşimi vurgular. Bu dersin odak noktası hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin birlikte çalışarak nasıl organizmadaki iç dengeyi koruduklarını kavratmaktır.İleri biyoloji 1 dersinde öğrenciler  Hayvan Dokuları, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Dolaşım Sistemi, Lenf Sistemi, Bağışıklık Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi ve Üreme Sistemi adlı konuları öğreneceklerdir. Öğrenciler bu sistemlerle ilişkili hastalıkları, bu hastalıklardan korunma yollarını öğrenecekler; genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgi edineceklerdir. Konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yapılacak laboratuvar çalışmaları aynı zamanda öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanmalarını sağlayacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantılar kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kağıtları, internet üzerinden verilen ödevler ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

Bu ders özellikle İleri Biyoloji bilgisi gerektiren ulusal ve/veya uluslararası sınavlara girmeyi planlayan öğrenciler için önerilir. Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilere özellikle tavsiye edilir.

 

AP BİYOLOJİ’YE GİRİŞ - 11. sınıf seçmeli ders (3 saat)

Bu dersin ön koşulu bulunmaktadır.

Ders Kitabı: Campbell Biology Concepts and Connections Seventh Edition (international edition)

Öğrencilerin bu dersi seçebilmeleri için 10. sınıfta birinci dönem sonu biyoloji dersi not ortalaması en az % 85 olmalıdır. AP Biyoloji dersi biyoloji ile ilgili olaylar üzerinde eleştirel düşünme becerisi gerektirmektedir. Bu derste işlenecek konular; Hücrelerde Enerji, Hayvan Biyolojisi, Bitki Biyolojisi, ve Evrim’ dir. AP Biyoloji Deneme Testleri ile öğrenilen bilgiler pekiştirilmektedir.

Değerlendirme bireysel ve grup çalışmaları, laboratuvar raporları, çalışma kağıtları, ders notları, yazılı ve sözlü sınavların sonuçlarından oluşmaktadır.

 

BİYOLOJİ 11 IB İLERİ BİYOLOJİ - 11. sınıf IB programı seçmeli ders (7 saat)

Ders Kitabı: A. Damon, R. McGonegal, P. Tosto, W. Ward, Pearson Baccalaureate, Higher Level

IB İleri Biyoloji dersi öğrencileri üniversite ve sonrasında bilimsel başarıya hazırlayan zorlu programın ikinci yılıdır.

Ders şu konulardan oluşur: Metabolizma, Fotosentez Hücresel Solunum, İnsan Fizyolojisi, Hayvan Fizyolojisi ve AHL Seçmeli olarak : İnsan Fizyolojisi

IB Üst Düzey Biyoloji Programı öğrencilere şunları sağlar:

• geniş çaplı, dengeli fakat akademik anlamda zorlu ders programı

• eleştirel düşünce ve fikir yürütme becerilerinin gelişimi ve pratiği

• araştırma becerilerinin gelişimi ve pratiği

• bağımsız öğrenme becerilerinin gelişimi ve pratiği

• kültürler arası kavrama gelişimi

• global çapta tanınan üniversiteye giriş yeterliliği

Değerlendirmeler tüm öğrencilerin önemli kavramları anladığını şu şekilde test eder:

• bilimsel yöntemleri, teknikleri ve terminolojiyi uygulayarak ve kullanarak

• bilimsel hipotezleri, araştırma sorularını ve tahminlerini, bilimsel yöntem ve teknikleri, bilimsel açıklamaları yapılandırarak, analiz ederek ve değerlendirerek

• etkili bilimsel araştırma için gereken işbirliği, kararlılık ve sorumluluk hissi ile kesinlik ve güvenle bilimsel araştırmaları yürütmek ve problem çözmek için gereken el becerisini göstererek.

Öğrencilerin üst düzey biyoloji dersindeki başarısı laboratuvar ekibinin çalışmaları ve raporları, quiz’ler, derse katılım, IBDP programının tüm gerekliliklerini tamamlama ve yazılı sınavlarla ölçülür.

 

İLERİ BİYOLOJİ 2 - 12. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Son sınıf öğrencileri, İnsan Fizyolojisi konusunu tekrar edecek ve daha sonra Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Bitkilerin Yapısı, Bitkilerde Madde Taşınması, Bitkilerde Eşeyli Üreme  konularını öğrenerek, lise eğitimlerindeki biyoloji çalışmalarına son vereceklerdir. Konular deneylerle pekiştirilecektir. İleri Biyoloji 2 dersi, öğrencilerin tüm eğitimleri boyunca edindikleri biyoloji bilgilerini kullanmalarına fırsat verecektir. Ayrıca hayatlarında karşılaşacakları biyolojik olayları anlamalarına katkıda bulunacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantıları kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, ödevler, sınıf içi katılımlar ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

Bu ders özellikle İleri Biyoloji bilgisi gerektiren ulusal ve/veya uluslararası sınavlara girmeyi planlayan öğrenciler için önerilir. Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilere özellikle tavsiye edilir.

 

BİYOLOJİ 12 IB İLERİ BİYOLOJİ - 12. sınıf IB programı seçmeli ders (6 saat)

Ders Kitabı: A. Damon, R. McGonegal, P. Tosto, W. Ward, Pearson Baccalaureate, Higher Level

IB İleri Biyoloji dersi öğrencileri üniversite ve sonrasında bilimsel başarıya hazırlayan zorlu programın son yılıdır.

Ders tamamen müfredat tekrarı ve sınav hazırlıkları üzerine kuruludur.

 

BİYOLOJİ UYGULAMALARI – 12. sınıf seçmeli ders (2 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 2 saatlik bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin Biyoloji 10 ve İleri Biyoloji 1 derslerinde öğrendikleri, belirlenmiş bazı konularla ilgili daha geliştirilmiş deneyler ve gözlemler yaparak konuları tekrar etmelerine imkan vermektir. Dersin bir diğer önemli amacı ise, öğrencilerin deneyler yaparak ve bilimsel metodu kullanarak deney raporu yazmalarını sağlayarak laboratuvar becerilerini geliştirmelerine olanak vermektir. Derslerde işlenecek başlıca konular, Organik Moleküller, Hücre ve Hücre Zarına Madde Alışverişi, İnsan Beslenmesi ve Sağlığı, Karaciğerin Görevleri, Bağışıklık Sistemi & Aşı ve Bitkiler’dir. Ayrıca Biyoloji Bilimi’nin Tarihçesi, bazı önemli bilim insanları ve onların biyoloji bilimine yaptıkları katkılar incelenecektir.

Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilere bu dersi almaları özellikle tavsiye edilir. Geziler düzenlenerek öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenci değerlendirmesi laboratuvar çalışmalarına, sınıf içi sunumlarına ve uygulamalı yazılı sınavlara bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Bu ders özellikle laboratuvar çalışmaları yaparak konuları daha derinlemesine öğrenmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak isteyen öğrencilere tavsiye edilmektedir. Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin yanı sıra AP Biyoloji sınavı almayı planlayan ve ayrıca Türkiye’de Üniversite Sınavı’na hazırlanan tüm öğrencilere bu dersi almaları özellikle tavsiye edilir.

 

ÇEVRESEL PROBLEMLER VE GEZEGENİMİZİN GELECEĞİ - 12. sınıf seçmeli ders  (2 saat)

Duyarlı bir dünya vatandaşı mısınız? Öyleyseniz kesinlikle bu dersin bir parçası olmalısınız. Bu dersin temelde Biyoloji ve Kimya Bilimlerine dayanan multidisipliner bir yapısı vardır. Bu nedenle, bu derste alışılagelenden farklı olarak bir kimya ve bir biyoloji öğretmeni ile birlikte çalışılacak, böylece ekolojik sorunlar daha zengin bir perspektifte değerlendirilecektir.

Öğrencilerden sınıfta tartışılacak önemli çevresel problemlerin temel dinamiklerini analiz ederek yorum geliştirmeleri ve hem yaşam tarzları hem de kişisel tercihleri ile çevre üzerinde nasıl etkin olunabileceğine örnek oluştururken aynı zamanda bu problemlere sunulacak çözümlerin bir parçası olduklarını göstermeleri beklenmektedir.

Gezegenimizde sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek adına bu derste tartışılacak başlıca konular; İklim Değişikliği ve Etkileri, Atmosfer ve Okyanus Kimyası, Arktik Bölgedeki Değişiklikler, Aşırı Tarım ve Sonuçları, olacaktır.

Her dönem bir yazılı sınav ve ikinci yazılı sınav değerinde çevresel sorunlara yönelik bir proje ödevi olacaktır.

Performans notlarınızı çözümün bir parçası olmaya duyduğunuz heves, okul toplumu içinde farkındalık yaratmak için gösterdiğiniz yaratıcılık ve tamamlayacağınız ödevler belirleyecektir.