Program
 

Sosyal Bilimler dersi öğrencilerin; gündelik hayata ilişkin birçok olayı ve olguyu anlamalarını, hayata ve çevrelerine ilişkin gözlemlerini, sistematik bir bilgi ile birlikte geliştirmelerini hedefler. Sosyal bilimlerin iki temel alanını konu edinen bu ders; insan gelişimini, gelişim kuramlarını, yaşanılan çevre ve toplumun davranışlar üzerindeki etkilerini, tutumların nasıl oluştuğunu bilimsel olarak açıklamayı hedefler. Dersin işlenişinde belgeseller, yapılan deneysel çalışmalar, konularla ilgili filmler izlenecek ve üzerlerinde tartışmalar yapılacaktır. Gelişim psikolojisi konuları işlenirken  anaokulunda gözlemler yapılması,Sosyal psikolojide tutmlarla ilgili anket çalışması yapılması hedeflenmektedir.


Gelişim Psikolojisine Giriş
 

Gelişim Psikolojisinin Tanımı, Gelişim Psikolojisine Giriş, Gelişimi Etkileyen Etmenler, Gelişim Dönemleri, Doğum Öncesi Gelişim, İlk Çocukluktaki Gelişim


Ergenlikte Gelişim
 

Ergenlikte Bedensel, Cinsel ve Bilişsel gelişim, Ergenlikte Toplumsal Gelişim, Kişilik Gelişimi ve Kuramları, Ergenlik Sorunları, Meslek Seçimi

Yetişkinlik
 

Genç Yetişkinlik, Genç Yetişkinlikte Psikolojik Olgunlaşma, Toplumsal Bağlamda Genç Yetişkinlik, İş, Meslek ve Ahlak Gelişimi, Yetişkinlikte Orta Yıllar, Kişilik Psikolojisi Açısından Orta Yıllar, Yetişkinlikte Kişilik, Bireysel Gelişim ve Toplumsal yaşam, Yetişkinlikte İleri Yıllar, Yaşlılık ve Kuramları, Yaşlılıkta Bireysel, Toplumsal ve Ruhsal Gelişim


Sosyal Psikolojiye Giriş
 

Sosyal Psikolojinin Tanımı, Sosyal Psikolojinin Konusu, Toplumsal Etki, Grup Normlarının Oluşması, Uyma Davranışı, ikna Olma, İtaat Etme


Birey Grup İlişkileri ve Liderlik
 

Birey-Grup İlişkileri, Grup Çeşitleri, Grup Üyelerinin Bireyler İçin Önemi, Liderlik, Liderlik ve Çeşitleri


Tutumlar ve Toplumsal Davranış
 

Tutumlar ve Önyargılar, Tutumların Özellikleri ve İşlevleri, Tutum-Davranış İlişkileri, Tutumların Değişmesi, Toplumsal Algı