Program


Psikoloji dersinde öğrencilerin; psikoloji biliminin tanımını, konularını, davranışın temel süreçlerini, kullanılan yöntemleri kavramaları amaçlanmaktadır. Psikoloji biliminin temel konularının bilimsel  olarak inceleneceği bu derste duyum, algı, öğrenme, bellek ve düşünme, ruh sağlığı, bireysel farklılıklar konuları ele alınacaktır. Bu ders, öğrencilerin insan davranışlarını nedenleriyle açıklayabilmelerini hedefler.

 

Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 

Psikolojinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Psikoloji Ekolleri, Ölçütler ve Amaçlar, Psikolojide Araştırma Yöntemleri,  Psikolojinin Alt Dalları, Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi, İş Alanları

 

Psikolojinin Temel Süreçleri
      
Biyolojik Temeller, Yaşam Boyu Gelişim, Duyum, Algı, Dürtü ve Güdüler, Duygular, Bilinç ve Dikkat, Sosyal Etkiler

Öğrenme, Bellek, Düşünme:

Öğrenme, Hatırlama ve Bellek, Düşünme, Dil, Problem Çözme, Zeka, Yaratıcılık

 

Ruh Sağlığının Temelleri 
 

Kişilik, Sağlık Psikolojisi, Davranış Bozuklukları ve Ruh Hastalıkları