Üsküdar Amerikan Lisesi Okul Aile Birliği ve Koruma Derneği'nin güncel haberlerine ve etkinliklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 

Okul Aile Birliği ve Koruma Derneği, Üsküdar Amerikan Lisesi'nin varoluş amacına hizmet ederken sürekli ve güçlü destek aldığı iki birimdir.

 

1969 yılında okula mali destek sağlamak amacıyla o zamanın velileri tarafından kurulan Koruma Derneği, Okul Aile Birliği ile işbirliği içinde çalışır. Temel olarak öğrencilerin ruh ve beden eğitimine faydalı olmak ve öğretimin modern yöntemlerle geliştirilmesini sağlamak için okul yönetimine yardım eder, faaliyetlere finansal destek sağlarlar.

 

Okul Aile Birliği ile Koruma Derneği olmaksızın, öğrenci, öğretmen, veli ve okul arasında koordinasyon ve sinerjiden söz edilemez.

 

Ü.A.L. Koruma Derneği; 01.04.1969 yılında valilik onayıyla kurulmuştur.

 

Dernek Kurucuları
Yılmaz Poda
Mehmet Dülger
Süheyla Ziyal
Perihan Ünler
Ayhan Ünler
Aydın Uzman
Dr. Nüzhet Ziyal
Nuriye Erben
Kemal Gürgan
Selahattin Erentürk
İlhan Kınacı
Naciye Barut
Feriha Kubalı
Seniye Pakalın

 

Ü.A.L. Koruma Derneği, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin ruh ve beden sağlığına faydalı olmak, öğretimin modern usullerle geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur ve bu amaca hizmet edecek şekilde faaliyet gösterir.

 

Koruma Derneği Üyeleri; Üsküdar Amerikan Lisesi‘ne kayıt sırasında üye formu dolduran ve üyelikleri Yönetim Kurulu’nda kabul edilen velilerden oluşur.

 

Derneğimiz:
 

 • Okulumuzdaki çeşitli bölümlerin yenilenmesinde maddi destek sağlamıştır.
 • Rehberlik Birimi ile yapılan ortak çalışmaların ışığında uzmanlar davet edilip velilerimize ve öğrencilerimize konferanslar düzenler.
 • Okul Aile Birliği ile ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirip bu faaliyetlere finansal destek sağlar.
 • Veli, öğrenci ve öğretmen kaynaşmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen Okul Brunch’ını Okul Aile Birliği ile beraber düzenler.
 • Öğrencilerimizin sosyal etkinliklerine finansal destek sağlar.
 • Sosyal Yardım Kolu’nun faaliyetlerine katkı sağlamak için kıyafet yardımı ve nakdi yardımda bulunur.
 • Çeşitli dönemlerde doğal afetlerden zarar görenler için araç–gereç ve giysi yardımında bulunmuştur.
 • 12. sınıf öğrencileri için dönem sonunda veda partisi düzenler.
 • 12. sınıf mezuniyet töreninde mezunlarımıza hediye verir.
 • 12. sınıf mezuniyet balosunun düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Okulumuzun geleneksel Mayıs Günü - May Day kutlamalarına finansal destek sağlar.

 

Dernek Odası: Okul Kliniği’nin yanı

Tel: 0216 391 07 43 - 0216 333 1100 / 159

E-Mail: korumadernegi@uaa.k12.tr

Web Site: www.ualoab.org