Kavram Bilgisi ( Felsefeye Giriş) dersinde metinlere dayalı olarak kavramlar ve felsefi sorunlar üzerinde, öğrencilerin kendi düşüncelerini de kattıkları tartışmalar yapılacaktır. Amaç; düşünmeyi bilen, anlamlı eleştiriler yapan, sorunların neden ve sonuçlarını, çözüm yollarını aydınlatmaya çalışan, kendini iyi ifade eden, farklılıkları değerlendirmeyi bilen öğrenciler yetiştirmektir.


I.ÜNİTE: İNSAN VE BİLGİ
 

Bilen Bir Varlık Olarak İnsan, Bilginin Oluşum Süreci, Bilginin Tanımı, Bilgi Türleri, Gündelik Bilgi, Bilimsel Bilgi, Dinsel Bilgi, Teknik Bilgi ve Sanat Bilgisi, Felsefi Bilgi, Ön Yargıların Bilgi Üzerindeki Etkisi, İhtiyaç, Merak ve Hayal Gücünün Bilgi Üzerindeki Etkisi


II.ÜNİTE: BİLGİNİN DEĞERİ, KAYNAĞI VE DOĞRULUĞU
 

Bilginin Değeri Problemi, Bilginin İmkanı, Bilgi Edinme Yolları, Bilginin Kaynağı (Empirizm,  Rasyonalizm, Kritisizm, Entüisyonizm), Doğru Bilginin Ölçütleri


III.ÜNİTE: BİLGİ VE TOPLUMSAL HAYAT
 

Bilgili İnsanın Özellikleri, Bilginin Gücü, Bilginin Kişiye Yüklediği Sorumluluklar, Bilginin Yaşama Etkisi, Bilginin Toplumsal Değeri, Bilim ve Hayat, Bilimin Değeri, Küresel Isınma, Evrensel Değerlerin Kazanılmasında Bilginin Önemi, Bilgi-Ekonomi İlişkisi


IV.ÜNİTE: BİLGİ VE TEKNOLOJİ
 

Bilgi ve Teknoloji, Bilgi ve Teknoloji Arasındaki İlişki, Bilgi ve Teknolojinin İnsan Hayatına Etkisi, Bilgi ve İletişim, Enformasyon, Dezenformasyon, Bilginin Zaman İçindeki Değişimi, Toplumların Bilgi Toplumlarına Dönüşüm Süreci