Program

İnsan İlişkileri dersi, öğrencilerin insanlar arasındaki iletişimin temel kavramlarını, öğelerini, insan ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü, iletişimde insanların kendini ve çevresini daha iyi anlamalarını, stresle başa çıkma yollarını, insanların tutum ve davranışlarını,  sınıfta iletişim, medya ve basınla ilişkiler, kültür ve kültürler arası iletişim konularını kavramalarını hedefler. Derslerin işlenişinde öğrenciler sunumlar yapacak, konularla ilgili filmler izleyecek ve tartışacaklardır.

 

İnsan İlişkilerine Giriş
 

İnsan İlişkilerinin Yapısı, Toplumsal Yaşamda İnsan İlişkilerinin Önemi, İletişim Alanları, İletişimin Amaçları,  Kişiler Arası İletişim, İnsan İlişkilerinin Türleri

 

Kişilerin Etkileşimi
      
Kişilerin Etkileşimi, Etkileşimin Duygusal Boyutu, Arkadaşlık, Aile, Sınıf , Okul İlişkileri, Komşuluk

 

Kişiler Arası İletişim
 

Duymak, Dinlemek, Konuşmak, Jestler, Mimikler, Beden Dili, Gruplarda İnsan İlişkileri

 

Liderlik ve Yaratıcılık
 

Liderlik,  İnsan İlişkilerinin Gerçekleştiği Ortamlar, İş Başvurusu, Sunum Yapma Teknikleri

 

İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurum ve Kurallar
 

Örfler, Adetler, Gelenekler, Görgü Kuralları Meslekler, Dernekler, Reklam,  Propaganda ,
Halkla İlişkiler, Kitle İletişim Araçları ve Toplum Üzerindeki Etkisi, Stres

 

Kültür ve Kültürler Arası İletişim
 

Kültür, Kültürler Arası İletişim, Tutum ve Tavırlar, Yemek Yeme Alışkanlıkları, Dünya Mutfakları