“Öğretme sanatı, genç zihinlerdeki doğal merakı uyandırmaktır.”

 

Anatole France (Fransız yazar)

 

Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 yılında kurulurken; bilginin güç, eğitimin özgürlük, eğitimli insanlardan oluşan bir toplumun uygarlık alamına geldiği gerçeğinden yola çıkıldı. Hedef, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde yetişen gençlerin; merak duygusu canlı, öğrenmekten zevk alan, kendilerine güvenen, ülkelerinde ve dünyanın her hangi bir yerinde, her hangi bir topluluk içinde yaşayabilecek dilsel, bilimsel ve kültürel bilgiye sahip bireyler olmalarıydı. O günden bu yana felsefe ve hedeflerinden şaşmayan okulumuz,  akademik programını aşağıdaki hedeflere gözeterek oluşturmaktadır.

İLETİŞİM BECERİSİ
 

 • Ana dili dahil birden fazla dili etkili iletişim aracı olarak kullanabilmek,
 • Yazılı, işitsel ve görsel malzemeleri doğru bir şekilde anlama, anlatma ve yorumlama becerisine sahip olmak,
 • Farklı amaçlar ve kitleler için etkin bir yazı dili kullanmak,

 

BİREYSEL GELİŞİM
 

 • Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı yaşamanın yollarını kavramak ve uygulamak,
 • Kendi yeteneklerinin, hedeflerinin ve ilgi alanlarının farkında olmak,
 • Kendine güvenen, motivasyonu yüksek ve bunu yaşamına aktarabilen bireyler olmak,

 

İŞBİRLİKÇİ VE KATILIMCI KİŞİLİK
 

 • Grup çalışmalarında lider ya da üye olarak etkili ve yapıcı olmak,
 • Grup dinamiklerini anlamak ve hedefe ulaşmakta uygun metotları seçmek,
 • Güçlü dinleme becerileri geliştirmek,
 • Başkalarının bakış açılarını anlamak ve onlara saygı duymak,

 

ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
 

 • Çeşitli sayısal formatları anlamak ve yorumlayabilmek,
 • Eleştirel ve mantıksal düşünme becerilerini kullanmak,
 • Fikir ve çözüm üretirken yaratıcı olmak,
 • Bilgi toplamak, değerlendirmek, incelemek ve gerekli durumlarda bu bilgiyi uygulamak,
 • Hedeflenen amaca ulaşmak için uygun teknoloji seçmek ve kullanmak, 

 

DÜNYA VATANDAŞI OLMAK
 

 • Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılaplarını evrensel boyutta özümsemek  ve sürekliliğini sağlamak,
 • Sanat, müzik ve edebiyat dalları dahil dünyadaki kültür ve din çeşitliliğinin bilincinde olmak ve bu çeşitliliğe saygı duymak,
 • Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlamak,
 • İnsana, çevreye duyarlı ve saygılı bireyler olmak,
 • Üretken, ahlaki değerlere sahip, topluma katkısı olan bireyler olmak.