ETKİNLİKLER

Fen Bilimleri programı doğrultusunda öğrencilerin edinmesi hedeflenen bilgi ve becerilerin kazanılmasında ders dışı etkinlikler önemli rol oynar. Ders dışı etkinlikler aracılığıyla öğrenciler uygulamalı çalışmalarda grup içinde görev alır. Bu etkinlikler sayesinde başka okullardaki yaşıtlarıyla da işbirliği yapmayı öğrenirler. Aşağıda öğrencilerimizin geçmiş yıllarda katıldığı ve düzenlediği örnek etkinlikler yer almaktadır.

Buluş Yarışması:

Buluş Şenliği, JPL-NASA mühendislerinin 1998’den beri ABD’de her yıl kendi arasında eğlence amaçlı düzenlediği ve Güney Kaliforniya’daki orta dereceli okulların katılımına da açık olan “Invention Challenge” adlı yarışma esas alınarak, aynı format ve içerikte düzenlenmektedir ve ABD dışında sadece Türkiye’de yapılmaktadır.

Her yıl değişik bir fikir ve bu fikre en uygun cihaz tasarımı ile öğrencilerin fen derslerinde öğrendikleri bilgiler ile mühendislik becerilerini sentezlemeleri beklenmektedir. Öğrencilerimiz yarışma öncesinde okulda bu sistemi dizayn ve test etmekte, yarışma günü ise yarışma alanında denemektedirler.

İlgili web sitesi: http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/5474/12-bulus-senligi-top-ats-2015/

JETS Yarışması:

JETS Teams yarışması Amerika’daki eyaletler ile eş zamanlı gerçekleştirilen uluslararası bir yarışmadır. Yarışma fen bilimi, matematiği ve mühendislik becerilerinin bir karışımıdır. Yarışmaya okulumuz ile birlikte Robert Kolej, Koç Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Eyüboğlu Koleji katılmaktadır. Her yıl belirli bir konu üzerinde öğrencilerimiz 3 aşamalı olarak yarışmaktadırlar.

1.aşama: Öğrenciler kendilerine verilen konu üzerinde takım arkadaşları ile birlikte araştırma yaparak vaka analizlerini kompozisyon şeklinde sunmaktadırlar.

2.Aşama: Öğrencilerimiz o yılki temaya ait 80 tane problemin hesaplamalarını içeren çoktan seçmeli soruları  takım arkadaşları ile birlikte çözmektedirler.

3.Aşama: Bu bölümde öğrencilerimiz yönergelere uygun olarak yeni bir ürün inşa etmeleri beklenmektedir. Okulda öğrendikleri bilgiler ile sentez yaparak sağlam, yaratıcı bir çalışma ortaya konması beklenmektedir.

İlgili web sitesi: http://teams.tsaweb.org/

BEST (Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte)

BEST Mühendislik yarışması Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Kulübü öğrencilerinin kampüsümüzde düzenlediği bir yarışmadır. Verilen kısıtlı zamanda ve malzemede kendilerine verilen konuya uygun olarak ürün inşa etmeleri beklenmektedir. Bu süreçte ürünler; dayanıklılık, bütçe, yaratıcılık gibi alanlardan değerlendirilmektedir. Yarışma sonunda tüm grupların ürünleri bütün katılımcılar önünde denenip, yarışma birincisi seçilmektedir. Okul birincisi, diğer okulların birincilerinin de yer aldığı “Best of BEST” yarışmasında okulumuzu temsil etme hakkı kazanmaktadır.

UAA Lab Skills Challenge (UAA Deney Becerileri Yarışması)

Okulumuz bünyesinde öğrencilerimiz tarafından düzenlenen bu yarışmaya, öğrencilerimiz Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında deney yarışmasına katılmaktadır. Her alanın belirli bir yarışma sorusu ve bu soruya ilişkin kurulması gereken bir deney düzeneği vardır. Yarışma sonunda öğrenciler deney sonuçlarını içeren bir sunum yapmaktadırlar. Bunun neticesinde her alanda yarışmanın birincileri seçilmektedir.