Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak amacımız; ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına bağlı, okuyan sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkarmış, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, doğru algılayan ve bu toplumun çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkabilmesi için kendisine düşen sorumluluğun bilincinde olan gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin, tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını ve paylaşmalarını hedeflemekteyiz.

Program
Her seviyede öğretilen dersler ve konular: Haftada 1 saat okutulmaktadır.
 

Lise 9

 

 • İnsan ve Din
 • Temizlik ve İbadet
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • Kur’an ve Ana Konuları
 • Değerler
 • Laiklik ve Din
 • İslamiyet ve Türkler

 

Lise 10

 

 • Allah İnancı
 • İslam’da İbadetler
 • Kur’an’a Göre Hz Muhammed
 • Kur’an ve Yorumu
 • Haklar, Özgürlükler ve Din
 • Atatürk ve Din
 • İslam ve Bilim

 

Lise 11

 

 • İnsan ve Kaderi
 • İslam’da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları
 • Hz. Muhammed’in Örnekliği
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • Aile ve Din
 • Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri
 • İslam ve Estetik

 

Lise 12

 

 • Dünya Hayatı ve Ahiret
 • Tövbe ve Bağışlama
 • Hz. Muhammed’i Anlama
 • İslâm Düşüncesinde Tasavvufî Yorumlar
 • İslam ve Barış
 • Atatürk ve Din Öğretimi
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri