Hazırlık Sınıfına Kayıtta Mali Destek Bursu 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi Hazırlık sınıfında başvuranların çeşitli oranlarda Mali Destek Bursu verilmektedir. Okulun burs bütçesi çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak Mali Destek Bursu oranı belirlenmektedir. Öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması durumunda, tahsis edilen bursun oranı kesin kayıt gününden önce velisine bildirilmektedir.

 

Bu destek bir yıllıktır ve ihtiyacın sürmesi halinde başvuru süreci her yıl tekrarlanmaktadır.

 

Aday öğrencinin merkezi sınav puanı ya da başarı sırasına göre burs verilmemektedir.

 

Mali Destek Başvurusunda İstenen Evraklar:

 

 • Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri.

 

 • Aile bireylerinden çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri(bir önceki takvim yılını içerir toplam ve içinde bulunulan yıla ait güncel gelir belgesi)

 

 • Emeklilik durumu varsa, emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge

 

 • Anne ve/veya baba serbest meslek sahibi ise işyerine ait en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi

 

 • Aile bireylerine ait e-devlet/Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış taşınmaz listesi-hisse bilgileri-şerh, beyan,rehin dökümü

 

 • Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait banka kira ödenti dekontu(farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)

 

 • Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden birine ait ise bir önceki yıla aitı emlak vergisi makbuzu (Örneğin, 2018-2019 yılı için 2017 yılına ait makbuz gerekecektir.)

 

 • Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait emlak vergisi ödendi makbuzu

 

 • Araç(ların)ruhsat fotokopisi

 

 • Anne baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı

 

 • Hastalıkla ilgili raporlar(eğer ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa)

 

 • Çalışmayan ebebeyn için e-devlet üzerinden alınan 4a Hizmet belgesi

 

 • Kardeşlerden özel okul ya da vakıf üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge

 

 • Mali destek başvuru formu çıktısı(imzalanmış olarak)