Fen Bilimleri programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir.

  • Çalışmalarını planlama, derslere hazırlanma ve doğru zamanlama gibi etkili çalışma alışkanlığı edinmek,
  • Bilimsel terminolojiyi doğru kullanmak, bilim kavramlarını İngilizce olarak ifade edebilmek,
  • Doğal olayları keşfederken bilimsel metotları anlamak ve uygulamak,
  • Bilimsel fikirleri değerlendirmek, sentezlemek, problem çözmek, doğru analiz ve hesaplama yapabilmek ve sonuçları uygun şekilde sunmak,
  • Grup çalışmalarında aktif rol alarak etkili iletişim ve liderlik becerileri geliştirmek,
  • Bilimsel kavram ve modelleri uygulayarak gözlem yapıp, yorumlayabilmek,
  • Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamına, teknolojiye ve araç gereçlere aşinalık kazanmak,
  • Uygulamalı çalışma yaparken kendinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğini koruma sorumluluğunun bilincinde olmak,
  • Güncel konularla ilgili karar alırken öğrendiği ilke ve kavramları kullanmak.