BİYOLOJİ 9 - 9. Sınıf zorunlu ders (3 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu dersin ana içeriği biyolojideki temel kavramlardır. Dersin amacı öğrencileri üst sınıflardaki biyoloji derslerine hazırlamak ve temel biyoloji terimlerini tanıtmaktır. Bu derste öğrenciler, biyolojinin temel kavramlarını kavrayacak, İngilizce dilini etkin bir biçimde kullanacaklardır. Bu derste işlenecek konular; Biyolojideki Kavram ve Metodlar, Hücrelerin Kimyasal İçerikleri, hücrenin yapısı ve hücre zarından madde alışverişi, Hücrelerdeki Organik Bileşikler ve Ekoloji’dir. Konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yapılacak laboratuvar çalışmaları aynı zamanda öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanmalarını sağlayacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantıları kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları, internet üzerinden verilen ödevler ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

L9 Biyoloji dersi tüm 9. Sınıf öğrencileri içindir. Bu ders tüm temel kavramları kapsadığı için özellikle yine zorunlu olan L10 Biyoloji dersi için bir alt yapı oluşturmaktadır.

SAĞLIK BİLGİSİ – 9. sınıf zorunlu ders (1 saat)

Ders Kitabı: Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bilgisi Kitabı

Bu dersin ana içeriği sağlık bilgisinin temel kavramlarıdır. Dersin amacı öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı olmanın önemini kavramalarıdır. Bu dersin hedefleri arasında öğrencilerin kendi sağlıkları açısından daha duyarlı olmalarını sağlamak ve sağlıklarını korumak için yapılması gerekenleri öğretmek bulunmaktadır. Bu dersin hedeflerine ulaşmak için önemli gereksinimlerden biri de İngilizce diline hakim olmaktır. Bu derste işlenecek konular: Sağlığa Giriş, Kişisel Bakım, Yaşam Döngüsü, Bağımlılık ve Sağlık ve İlk Yardım.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantıları kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları, projeler ve sunumlar göz önünde tutulacaktır.

BİYOLOJİ 10 – 10. sınıf zorunlu ders (3 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 3 saatlik bir derstir. Bu dersin ana içeriği biyolojideki temel kavramlardır. Bu derste öğrenciler, canlıların yapısal bütünlüğünü ve doğadaki çeşitliliğini kavrayacaklardır. Bu dersin hedeflerine ulaşmak için en önemli gereksinim İngilizce diline hakim olmaktır. Bununla beraber öğrencilerin diğer fen dersleri ile biyoloji arasındaki ilişkileri kurması gerekmektedir. Bu derste işlenecek konular; Hücre Bölünmeleri- Mitoz ve Mayoz; Eşeysiz ve Eşeyli üreme, Kalıtım, Virüsler; Canlıların Sınıflandırılması: Prokaryotlar, Protistler, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar. Konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yapılacak laboratuvar çalışmaları aynı zamanda öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanmalarını sağlayacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantılar kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları, internet üzerinden verilen ödevler ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

L10 Biyoloji dersi tüm 10. Sınıf öğrencileri içindir. Bu ders Türkiye’deki Üniversite Sınavı (YGS); SAT II Biyoloji ve AP Biyoloji sınavlarının temel Biyoloji konularını kapsar. 

BİYOLOJİ 10 IB İLERİ BİYOLOJİ 10. sınıf IB programı seçmeli ders (6 saat)

Ders Kitabı: A. Damon, R. McGonegal, P. Tosto, W. Ward, Pearson Baccalaureate, Higher Level

IB Üst Düzey Biyoloji öğrencileri üniversite ve sonrasında bilimsel başarıya hazırlayan, zorlu bir programdır. IB öğrencilerine sunulan, haftada 6 saatlik bir seçmeli derstir.

Ders şu konulardan oluşur: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, ekoloji, evrim ve canlı çeşitliliği, metabolizma, nükleik asitler, hücre solunumu ve fotosentez, bitki biyolojisi, insan sağlığı ve hayvan fizyolojisi, insan fizyolojisi

IB Üst Düzey Biyoloji Programı öğrencilere şunları sağlar:

• geniş çaplı, dengeli fakat akademik anlamda zorlu ders programı

• eleştirel düşünce ve fikir yürütme becerilerinin gelişimi

• araştırma becerilerinin gelişimi

• bağımsız öğrenme becerilerinin gelişimi

• kültürlerarası kavrama gelişimi

• global çapta tanınan üniversiteye giriş yeterliliği

Değerlendirmeler tüm öğrencilerin önemli kavramları anladığını şu şekilde test eder:

•  bilimsel yöntemleri, teknikleri ve terminolojiyi uygulayarak ve kullanarak

• bilimsel hipotezleri, araştırma sorularını ve tahminlerini, bilimsel yöntem ve teknikleri, bilimsel açıklamaları yapılandırarak, analiz ederek ve değerlendirerek

• etkili bilimsel araştırma için gereken işbirliği, kararlılık ve sorumluluk hissi ile kesinlik ve güvenle bilimsel araştırmaları yürütmek ve problem çözmek için gereken el becerisini göstererek.

Öğrencilerin üst düzey biyoloji dersindeki başarısı laboratuvar ekibinin çalışmaları ve raporları, quiz’ler, derse katılım, IBDP programının tüm gerekliliklerini tamamlama ve yazılı sınavlarla ölçülür.

BİYOLOJİ 11 - 11. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 4 saatlik bir derstir. L11 Biyoloji dersi, L10 Biyoloji dersinde öğrenilen konuları temel alır ve öğrencilerin 10. sınıfta öğrendikleri bilgileri kullanmaları beklenir. Lise 11. sınıf biyoloji dersi, insan vücudunun yapısını ve işleyişini açıklar, dış dünya ile olan ilişkisini irdeler ve canlılar arasındaki etkileşimi vurgular. Bu dersin odak noktası hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin birlikte çalışarak nasıl organizmadaki iç dengeyi koruduklarını kavratmaktır. Lise 11. sınıf biyoloji dersinde öğrenciler Bitki ve Hayvan Dokuları, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Dolaşım Sistemi, Lenf Sistemi, Bağışıklık Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi ve Üreme Sistemi adlı konuları öğreneceklerdir. Öğrenciler bu sistemlerle ilişkili hastalıkları, bu hastalıklardan korunma yollarını öğrenecekler; genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgi edineceklerdir. Konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yapılacak laboratuvar çalışmaları aynı zamanda öğrencilerin laboratuvar deneyimi kazanmalarını sağlayacaktır.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantılar kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kağıtları, internet üzerinden verilen ödevler ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

L11 Biyoloji dersi özellikle Türkiye’de Üniversite Sınavına (LYS Fen sınavına); SAT II Biyoloji Sınavına ve AP Biyoloji sınavına girecek olan öğrenciler için önerilir. Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilere özellikle tavsiye edilir.

BİYOLOJİ 11 IB İLERİ BİYOLOJİ 11. sınıf IB programı seçmeli ders (6 saat)

Ders Kitabı:  Biology 2014, Andrew Allott ve David Minddorff  

IB İleri Biyoloji dersi öğrencileri üniversite ve sonrasında bilimsel başarıya hazırlayan zorlu programın ikinci yılıdır.

Ders şu konulardan oluşur:

1.    Metabolizma, Fotosentez, Solunum

2.    Bitki Biyolojisi

3.    İnsan Sağlığı ve Hayvan Fizyolojisi

AHL Seçmeli: Biyoteknoloji ve Biyoinformatik

IB Üst Düzey Biyoloji Programı öğrencilere şunları sağlar:

• geniş çaplı, dengeli fakat akademik anlamda zorlu ders programı

• eleştirel düşünce ve fikir yürütme becerilerinin gelişimi ve pratiği

• araştırma becerilerinin gelişimi ve pratiği

• bağımsız öğrenme becerilerinin gelişimi ve pratiği

• kültürlerarası kavrama gelişimi

• global çapta tanınan üniversiteye giriş yeterliliği

Değerlendirmeler tüm öğrencilerin önemli kavramları anladığını şu şekilde test eder:

• bilimsel yöntemleri, teknikleri ve terminolojiyi uygulayarak ve kullanarak

• bilimsel hipotezleri, araştırma sorularını ve tahminlerini, bilimsel yöntem ve teknikleri, bilimsel açıklamaları yapılandırarak, analiz ederek ve değerlendirerek

• etkili bilimsel araştırma için gereken işbirliği, kararlılık ve sorumluluk hissi ile kesinlik ve güvenle bilimsel araştırmaları yürütmek ve problem çözmek için gereken el becerisini göstererek.

Öğrencilerin üst düzey biyoloji dersindeki başarısı laboratuvar ekibinin çalışmaları ve raporları, quiz’ler, derse katılım, IBDP programının tüm gerekliliklerini tamamlama ve yazılı sınavlarla ölçülür.

BİYOLOJİ 12 - 12. sınıf seçmeli ders (4 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 4 saatlik bir derstir. Son sınıf öğrencileri, Genetik, Fotosentez, Solunum ve Evrim konularını öğrenerek, lise eğitimlerindeki biyoloji çalışmalarına son vereceklerdir. 12. sınıf Biyoloji dersi, öğrencilerin tüm eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri de kullanarak, biyolojinin temel konuları olan genetik-kalıtım, fotosentez, solunum ve evrim konularını öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu sayede, öğrenciler, okul sonrası yaşamlarında özellikle genetik ile bağlantılı olayları kolayca kavrayabileceklerdir.

Bu derste başarılı olabilmek için öğrenciler ders kitaplarını kullanmalı, ders esnasında not tutmalı, düzenli tekrar yapmalı ve öğrendikleri konular arasında bağlantıları kurmalıdırlar. Değerlendirmede sınavlar, quizler, çalışma kâğıtları ve laboratuvar çalışmaları göz önünde tutulacaktır.

L12 Biyoloji dersi özellikle Türkiye’de Üniversite Sınavına (LYS Fen sınavına); SAT II Biyoloji Sınavına ve AP Biyoloji sınavına girecek olan öğrenciler için önerilir. Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilere özellikle tavsiye edilir.

BİYOLOJİ UYGULAMALARI – 12. sınıf seçmeli ders (2 saat)

Ders kitabı: Sylvia S Mader Biology ve kitapla bağlantılı websitesi

Bu ders haftada 2 saatlik bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin Lise 10 ve 11. sınıf biyoloji derslerinde öğrendikleri belirlenmiş bazı konularla ilgili daha geliştirilmiş deneyler ve gözlemler yaparak konuları tekrar etmelerine imkan vermektir. Dersin bir diğer önemli amacı ise, öğrencilerin deneyler yaparak ve bilimsel metodu kullanarak deney raporu yazmalarını sağlayarak laboratuvar becerilerini geliştirmelerine olanak vermektir. Derslerde işlenecek başlıca konular, Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Bakteriler ve Virüsler’dir. Ayrıca Biyoloji Bilimi’nin Tarihçesi, bazı önemli bilim insanları ve onların biyoloji bilimine yaptıkları katkılar incelenecektir.

Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilere bu dersi almaları özellikle tavsiye edilir. Geziler düzenlenerek öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenci değerlendirmesi laboratuvar çalışmalarına, sınıf içi sunumlarına ve uygulamalı yazılı sınavlara bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Bu ders özellikle laboratuvar çalışmaları yaparak konuları daha derinlemesine öğrenmek, neden- sonuç ilişkisini kurmak isteyen öğrencilere tavsiye edilmektedir. Üniversitede tıp, diş hekimliği, eczacılık ve biyoloji alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin yanı sıra AP Biyoloji sınavı almayı planlayan ve ayrıca Türkiye’de Üniversite Sınavı’na (LYS Fen sınavına) hazırlanan tüm öğrencilere bu dersi almaları özellikle tavsiye edilir.