Üsküdar Amerikan Lisesinde bilgisayar dersleri 10,11 ve 12. sınıf seviyelerinde haftada 2 ders saati olmak üzere seçmeli ders olarak verilmektedir. Okulda iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunur. Diğer branş dersleri de gerektiğinde bu laboratuvarları kullanabilir. Laboratuvarların donanım ve yazılımı sürekli olarak güncellenir. Bilgisayar laboratuvarlarında internet erişimi, çıktı alma, tarama ve görüntü çoğaltma gibi pek çok hizmet verilir. Bilgisayar dersleri öğrencilerin günlük hayatta teknoloji kullanma yetisini geliştirmek; bilgi teknolojisi alanındaki bilgi ve becerilerini diğer alan derslerinde de kullanmalarını sağlamak ve yeni teknolojileri yakından takip etmelerini destekleyerek onları gelecek hayatlarına hazırlamak amacına hizmet eder.

 

HEDEFLER

 

Bilgisayar programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

 • Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi anlamak,
 • İletişim aracı olarak bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanmak,
 • Ahlaki olarak online kararlar alacak ve online yapılan davranışların etik sonuçlarının farkında olarak hak ve sorumlulukları bilmek,
 • İnternetten doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için arama motorlarını nasıl kullanacağını bilmek,
 • İnternet etiği konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Bilgi teknolojileri bilgi ve becerilerini farklı disiplin alanlarında kullanmak,
 • Hedefe ulaşmak için uygun bilgi teknolojisi kaynaklarını seçmek ve kullanmak,
 • Bilgi toplama, değerlendirme, analiz etme ve yorumlamada bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanmak,
 • Bilgisayarın tarihsel gelişimini bilmek, yeni teknolojileri yakından takip etmek,
 • Yeni yazılımları kullanma yöntemlerini öğrenmek.

 

PROGRAM
 

Web Tasarım ve Animasyon: Bu ders html kodlamayı ve web sayfası dizayn etmeyi öğretmektedir. İnternetin  Temelleri ile derse giriş yapılır. Not defterini kullanarak HTML etiketleme dili ile web sayfaları tasarlanır. Daha sonra Dreamweaver  programı ile web tasarımına geçilerek HTML bilgisi desteklenir . Ayrıca grafik programı olarak da Adobe Fireworks, animasyon programı olarak Adobe Flash kullanılarak web sayfaları için grafikler ve animasyonlar hazırlanır. Bu yazılımlar kullanılarak web sitelerinde kullanılabilecek çeşitli çoklu ortam uygulamaları geliştirilir. Yıl sonunda öğrenci orta seviyede html sayfası oluşturabilecek hale gelir. Konu anlatımı ve değerlendirmeler proje tabanlıdır. 

 

İnternet nedir? Temel İnternet kavramları

 

HTML
 

Adobe Dreamweaver ile Web Sayfası Tasarımı
 

 • Yazı ekleme
 • Resim ekleme
 • Linklerle çalışma
 • Tablolarla birlikte çalışma
 • Şablon yaratma
 • Rollover Image
 • Navigation Bar
 • Pop –up Menu
 • Stil yaratma
 • Hotspot
 • Katmanlar birlikte çalışma

 

Adobe Fireworks
 

 • Çizim araçlarıyla çalışma
 • Farklı dosya türlerinde kayıt yapma
 • Bir resmi düzenleme
 • Web sitesi için grafikler, header ve arkaplan tasarlama

 

Adobe Flash
 

 • Araçlar ve paneller
 • Metinler
 • Ses ve video
 • Davranışlar ve Navigasyon
 • Kütüphane ve Semboller
 • Yayınlamak


Görsel Programlama : Bu ders bilgisayar programlama dillerine giriş dersidir. Programlama dillerinin temel mantığı , algoritmalar ile derse giriş yapılır. Ders boyunca kullanılacak dil Visual Studio ortamında Visual Basic’tir. Öğrenci ders yılı boyunca projeler yöntemiyle çalışacaktır ve temel düzeyde programlama kabiliyetine sahip olacaktır.  Öğrencilerin matematik ve mantık konularıyla ilgili olması ders için yardımcı unsurlardır. Konu anlatımı ve değerlendirmeler proje tabanlıdır.


Programlama ve temel kavramlar
 

 • Bir programın geliştirme aşamaları

 

Algoritmalar
 

 • Basit giriş-çıkış işlemlerinin algoritmasını oluşturma
 • Akış diyagramlarını kullanarak bir algoritma oluşturma

 

Visual Studio.Net
 

 • Visual Studio çalışma ortamı
 • Nesnelerin özelliklerinin tanımlanması
 • Formlar

 

Değişkenler ve Sabitler
 

 • Değişken tanımlamaları
 • Sabitler
 • Diziler
 • Kullanıcı tarafından tanımlanan veri tipleri


 

Kod yazımı – Karar Yapıları
 

 • Kod yazma editörü
 • Fonsiyonlar
 • Koşullu ifadeler
 • Döngü ifadeleri

 

Grafik Tasarım : Grafik Tasarım nedir? Nasıl yapılır? Önce temel bilgileri paylaştığımız bu derste grafik tasarım örneklerini bilgisayar ortamında uyguluyoruz. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe Indesign programlarının kullanıldığı Grafik Tasarım dersinde öğrenciler,  amblem, logo, poster, broşür, dergi, kitap kapağı, kartvizit, amblaj vb. tasarımlar hazırlayacaklardır. Reklam grafiği ve kurumsal kimliğin 21. Yüzyıldaki yansımalarının tartışıldığı ve her reklam, ürün grafiğinin özellik ve tasarımlarının incelendiği dersimizde konu anlatımı ve değerlendirmeler proje tabanlıdır.


Grafik Tasarıma Giriş:Temel Terimler


Piktogramlar (Adobe Illustrator)


Tipografi

 

Tanıtım Amaçlı Grafik Tasarımlar:Amblem Tasarımı (Adobe Illustrator)
 

 • Amblem, logo ve logotype çalışmaları
 • Antetli kağıt, zarf ve kartvizit çalışmaları

 

Reklam Grafiği tasarım bilgisi
 

 • Reklam grafiği temel öğeleri
 • Reklam grafiği temel araçları

 
Reklam Grafiği Tasarımları:Afiş-Bilet Tasarımı (Adobe Photoshop)
Reklam Grafiği Tasarımları:Kitap Kapağı Tasarımı (Adobe Photoshop)
Reklam Grafiği Tasarımları:Dergi-Gazete Tasarımı (Adobe Indesign)
Ürün Grafiği Tasarımları: Ambalaj Tasarımı (Adobe Illustrator)
Ürün Grafiği Tasarımları:Plaket-Sertifika Tasarımı (Adobe Photoshop)